Illustration till den ledare i ETC där Johan Ehrenberg lanserar idén om gräsrotsfinansierade hyresfastigheter producerade i ett nytt byggbolag.
Krönika

Bidragskapitalisten och byggherren Ehrenberg

Den som funderar på att delta i den senaste affärsidén i Johan Ehrenbergs ETC-koncern, crowdfunding för att bygga hyresfastigheter i ett nytt bolag, bör ha ett par saker i åtanke, bland annat hans tidigare konkurser, skriver Realtids Peter Andersson.

Peter Andersson
Peter Andersson
Uppdaterad 2017-06-28
Publicerad 2017-06-28

Johan Ehrenberg har sannerligen många strängar på sin lyra. Han driver allt från tidningsförlag till energibolag. Inte mindre än 18 bolag ingår i hans ETC-koncern. Gemensamt är att i de flesta fall drivs bolagen inom branscher där det går att hämta bidrag.

Nu ska han även ge sig in i fastighetsbranschen.

Det är svårt att säga vad Johan Ehrenberg egentlige sysslar med. I ena stunden uppträder han som journalist, i nästa som socialistisk debattör, i tredje som energibolagsdirektör, i fjärde som förläggare. Det går sannerligen inte att klaga på hans kreativitet. Men som den goda socialist han är bygger de flesta av hans verksamheter på att de ska försörjas av skattebetalarna.

Låt mig ge ett exempel: anledningen till att hans tidning ETC numera ges ut under täckmantel av att vara lokaltidning på en rad orter, till exempel Malmö, Stockholm, Örebro och Göteborg, är att på det viset går det att få ut presstödspengar för flera upplagor av samma tidning med minimal extrakostnad; i praktiken räcker det med att stoppa in en lokal notis om något polisingripande i vardera upplaga. Var och en av tidningarna bedrivs nämligen i egna bolag och blir därmed berättigade till presstöd.

Enligt den liberala opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell uppbär Ehrenberg på detta vis presstöd på nära 23 miljoner kronor per år. Men när Ehrenberg presenterade projektet med lokaltidningarna satt han i radions P1 och hävdade att han gjorde det för att det rådde brist på socialistiska lokaltidningar.

Så fint av honom.

Samtidig är han aktiv i vindkraftbranschen. Så överraskande. Där det finns det ju också bidrag att hämta. 

För övrigt har Johan Ehrenberg en lång historia av konkurser bakom sig. Notorna har lämnats till skattebetalarna, anställda, frilansare och tryckerier med flera intressenter.

23 miljoner i bidrag bara på tidningarna. På detta betalade bolagen, återigen enligt Rebecca Weidmo Uvell, år 2014 48 000 kronor i skatt. Inte att undra på att Johan Ehrenberg är av åsikten att företag inte behöver gå med vinst och att "vinsten fungerar som en fästing på företagen".

Nu senast, i midsommarhelgen, presenterade han sin nya affärsidé. Nu startar han ETC Bygg som ska bygga billiga, "klimatsmarta" flerbostadshus i trä. Projektet ska crowdfundas. 

Men av hans artikel att döma är det oklart vem som ska äga husen. Det som står klart är att husen ska byggas av ETC Bygg. Men vem ska äga fastigheterna? Kanske ännu ett nystartat bolag, ETC Fastighet? Kommer vi kanske få se ETC Bygg uppföra husen och sedan försättas i konkurs, enligt känt mönster?

Det är naturligtvis heller ingen slump att husen ska förses med solceller. Ja, ni gissade rätt: Johan Ehrenberg äger även ett solcellsbolag, ETC Sol AB. Också i denna verksamhet går det att plocka ut statliga stödpengar, precis som i vindkraftbranschen.

Glöm inte heller att det går att få statligt investeringsstöd när man bygger hyresrätter i områden med bostadsbrist. Och de flesta av Sveriges kommuner präglas av just bostadsbrist. Kan ni tänka er? Johan Ehrenberg avser att bygga just hyresrätter.

Sedan finns en ytterligare en faktor som måste tas med i kalkylen. Johan Ehrenberg kanske inte alls avser att bygga några hyreshus. I sin artikel uppger han att ETC Bygg redan har begärt markanvisning i Västerås och avser att lämna i begäran i ytterligare 20 kommuner. 

Då ska man ha klart för sig att i byggboomens Sverige har markanvisningar blivit en attraktiv handelsvara. Den som har fått en anvisning kan sälja den vidare och tjäna grova pengar. Givet Ehrenbergs historia av bidragsförsörjda verksamheter som går i konkurs, går det inte att utesluta att något liknande händer med ETC Bygg. Företaget får markanvisningar som säljs vidare och sedan försvinner pengarna in i den svåröverskådliga koncernstrukturen.

Jag påstår inte att det är så, men den som funderar på att delta i den Ehrenbergska crowdfundingen bör nog hålla det i åtanke.

Platsannonser