Bank

Är Goldman Sachs rapport ett hack i kurvan?

De amerikanska storbankerna ångade på för fullt under tredje kvartalet. Men Goldman Sachs bjöd på ett par överraskande plumpar i protokollet. Tillfälligheter eller förebådar det sämre tider, undrar Reatids Per Agerman.

Per Agerman
Per Agerman
Publicerad 2019-10-18

Veckan har bjudit på en strid ström av rapporter från de amerikanska storbankerna och trenden är övergripande positiv. Det märks inte minst vid en analys av ordvalen i bankchefernas rapportkommentarer. Lägger man ihop vd-texterna från de fem bankerna JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs och Morgan Stanley blir de vanligaste beskrivande orden "growth" (elva förekomster), "strong" (nio) och "solid" (fem).

En stark konsumentmarknad i USA är den enskilt viktigaste faktorn bakom bankframgångarna. Låg arbetslöshet, efterfrågan på nya lån och inte minst låntagare som betalar i tid gynnar storbankerna. Och medan de svenska storbankerna – inräknat Nordiska Nordea – inte har haft något toppenår på börsen befinner sig deras amerikanska branschkollegor i en betydligt mer positiv trend. Marknadsettan JP Morgan sticker ut och är uppe på all-time-high-nivåer. Genomgående för de fem bankerna är att de alla stöder den egna kursen genom återköp av aktier.

Även inom investment banking-segmentet pekade många kurvor uppåt under tredje kvartalet men här är bilden mer splittrad.

JP Morgan rapporterar en intäktsökning med 8 procent till 1,9 miljarder dollar för verksamhetsområdet jämfört med samma period för ett år sedan, bland annat tack vare fler uppdrag inom såväl aktie- som obligationssidan.

Bank of America rapporterar en intäktsökning med hela 27 procent till 1,5 miljarder dollar, efter god tillströmning av uppdrag inom företagstransaktioner och obligationer.

Citigroup ökade intäkterna med 4 procent till 1,2 miljarder dollar och förklarar bland annat det med fortsatt starkt flöde på obligationssidan.

Morgan Stanley rapporterade en ökning med 5 procent till 1,5 miljarder dollar, drivet inte minst av mer företagstransaktioner och högre arvodesnivåer. Banken såg dock en avmattning när det gällde intäkter från börsnoteringar och aktieemissioner.

Det gäller även för Goldman Sachs som talar om en "signifikant nedgång" när det gäller noteringar över hela brädet. Till på köpet upplevde banken också en inbromsning inom det normalt starka skuldfinansieringsområdet. Sammantaget rapporterade Goldman en intäktsnedgång på 15 procent till 1,69 miljarder dollar inom investment banking.

Goldman Sachs tröstade sig dock med att banken enligt analysfirman Dealogic fortfarande är global etta när det gäller så väl rådgivning vid företagstransaktioner som börsnoteringar och aktieemissioner. Goldman uppger också att orderboken såg starkare ut vid utgången av tredje kvartalet.

Även om bankernas siffror inte går att jämföra rakt av ger de ändå en klar indikation om att de stora amerikanska drakarna upplevde tredje kvartalet på delvis olika sätt.

Frågan är nu vad framtiden kommer att erbjuda? En trend med minskat tryck på börsnoteringar är oroande inte bara för bankerna. Svårigheter att placera nya aktier på marknaden tyder på att värderingsförväntningarna är för högt uppskruvade. Strulet med Weworks noteringsplaner understryker detta. Här har både Goldman Sachs och JP Morgan skägget i brevlådan då de var anlitade för att sköta det nu havererade noteringsarbetet. Goldman sitter dessutom med en stor aktiepost i Wework vilket enligt bedömare kan ha lett till en nedskrivning, även om banken själv inte bekräftat detta.

Ytterligare ett marknadsspöke är att räntorna på amerikanska statspapper pressats ihop och till och med inverterade under tredje kvartalet – de långa räntorna sjunker under de korta – vilket historiskt varit ett säkert tecken på sämre konjunktur vid horisonten. Flera av bankerna ser också lägre aktivitet på företagsmarknaden.

Allt detta står i bjärt kontrast till den amerikanska konsumenten som just nu alltså verkar ha mycket gott ekonomiskt självförtroende. Låt oss hoppas att USA:s konsument inte svävat iväg upp i det blå utan fortfarande har fast mark under fötterna.

Platsannonser