Illustration (montage): Pixabay
Krönika

Aktiemäklar-kollektivet njuter av pandemicocktailen

En ljuv kombination av hemarbete i coronapandemins spår och högre volatilitet i aktiemarknaderna har skapat ett ymnighetshorn åt det svenska och globala aktiemäklarkollektivet. I det perspektivet är det inte förvånande att ägarna till nätmäklaren Nordnet vill trycka in bolaget på börsen. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-08-24
Publicerad 2020-08-20

Denna pandemicocktail gör att det går osedvanligt bra för både privatkundsrelaterade aktiemäklarfirmor och de institutionsiriktade ”finmäklarna”. I USA har bland annat den courtagebefriade (bolaget tjänar främst pengar på att sälja sina aktieflöden och vars avgiftsstruktur tvingat fram stora förändringar hos branschkollegorna) nätmäklaren RobinHood uppvisat en extrem volymtillväxt och ett mycket stort antal nya aktiekunder under andra kvartalet; tradingintäkterna för firman fördubblades under andra kvartalet. 

Mönstret går igen i på andra marknader, till exempel i Sverige, där den ledande privatkundsmäklaren Avanza redovisade urstark tillväxt i antal nya kunder och courtageintäkterna som steg till himlen under andra kvartalet jämfört med fjolåret. Ett tydligt tecken på att en av coronapandemins effekter är att den skapat och växande aktiespekulationsvåg hos den svenska allmänheten när arbetet sköts hemifrån. Detta har ökat privatkundernas inflytande över marginalprissättningen på börsen. I USA är slagsidan mot techbolag och högriskaktier betydande hos nya kunder. Vi får se hur detta påverkar aktiespekulationsvågen om aktiemarknaden återigen drabbas av en större nedgång under hösten. 

Lägg därtill att viruspandemin drivit upp volatiliteten, och därmed handelsaktiviteten, i aktiemarknaderna till betydligt högre nivåer jämfört med de senaste åren så uppstår ljuv musik för aktiemäklarna. Den låga volatilitet som präglat aktiemarknaden de senaste åren är plågsam för mäkleriet eftersom den är starkt korrelerad till handelsaktiviteten. 

Även det institutionella och mer analysdrivna aktiemäkleriet har haft en mycket stark utveckling under pandemin. Till exempel var andra kvartalet det bästa på över tio år för många av branschens bjässar och specialister. Den anrika, men ofta kritiserade, investmenbanksdelen inom amerikanska Goldman Sachs uppvisade rekordsiffror under andra kvartalet; i synnerhet var de aktierelaterade affärerna urstarka. Intäkterna på omkring 30 miljarder kronor var de högsta på drygt tio år.  

Här i Norden finns naturligtvis ett snarlikt mönster. Till exempel visar den norska (grundad av svenskar) mäklarfirman ABG en mycket stark volym- och resultattillväxt inom mäkleriverksamheten i bland annat Sverige. Även storbankernas aktierelaterade delar har gynnats av pandemins effekter. 

Därför är det, som sagt, inte förvånande att riskkapitalisten Nordic Capital och Öhmangruppen vill sätta nätmäklaren Nordnet på börsen drygt tre år efter utköpet. Alla stjärnorna står rätt och bolaget är i betydligt bättre skick än för tre år sedan, åtminstone i nuläget. Förmodligen hoppas ledningsgruppen och ägarna liksom aktiemäkleriansvariga på andra mäklarfirmor i smyg att pandemin fortsätter att hålla människor borta från sina normala arbetsrutiner och att hösten präglas av förnyad oro på aktiemarknaderna; det gynnar ju affärerna. Det tredje kvartalet blir sannolikt bra, men inte lika bra som under det andra; volatiliteten har fallit tillbaka men är ändå högre än normalt. 

Ytterligare en positiv effekt för nätmäklarna är att den mycket gynnsamma marknadssituationen tryckt undan kritiken mot courtagemodellerna. Både Nordnet och Avanza har, för kunden, kostnadsdrivande courtageavgifter. I stället för en fast courtageavgift oberoende av den volym som köps eller säljs har nätmäklarna olika courtagegrupper som bottnar i en viss i förhand vald storlek på kundens affärer. Affärer som är mindre eller större blir mycket dyra för kunden. Så länge kunderna inte protesterar lär detta fortgå, i synnerhet som både Nordnet och Avanza har en mycket trogen kundskara som ser till fler faktorer än bara priset. Flera andra ledande aktieaktörer, till exempel Nordea, har en  courtagemodell med ett mycket lågt antal punkter oberoende av hur stor affären är; detta är naturligtvis mer gynnsamt för kunden än nätmäklarnas courtagegrupper. 

Här handlar det snarare om att lyfta ”upplevelsen” och utbudet för att kunna konkurrera med nätmäklarna på riktigt om ett lägre courtage inte biter. På sikt lär även den amerikanska courtageutvecklingen komma till den svenska marknaden. Noll i avgifter för sin aktiehandel är sannolikt mycket lockande för de flesta ”hemmatraders”. 


 

Platsannonser