FinansNyhet

Kritiska röster mot skärpt amorteringskrav

Publicerad

Tunga branschröster kritiserar nu Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav. “Regeringen borde säga nej till förslaget och istället ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring bostadspolitiken”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Andreas Henriksson

Finansinspektionen har beslutat att gå vidare till regeringen med förslaget om skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare, vilket Realtid tidigare rapporterat.

Förslaget möter nu kritik från flera håll i branschen.

– Kritiken kring förslagen har varit omfattande och jag tycker att den är befogad. Framförallt bör effekterna av det befintliga amorteringskravet utvärderas innan man kommer med något nytt. Vi ser redan en tydlig avmattning på marknaden och enskilda punktinsatser som denna skapar en olycklig oro och spekulation hos bostadskonsumenterna. Regeringen borde nu säga nej till förslaget och istället ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring bostadspolitiken, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Annons

Swedbankägda Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag.
 
Engström vill se en sund belånings- och amorteringskultur i Sverige. Han vill också ha möjlighet att komma in på marknaden samt se minskade inlåsningseffekter på marknaden.

– Skärpt amorteringskrav bidrar till det ena men inte det andra. Därför behöver vi istället en översyn av alla regleringar och hur de samverkar. Förändringar behövs men för konsumenternas trygghets skull så vore en blocköverskridande och långsiktig uppgörelse det bästa alternativet, säger Johan Engström.

Branschorganisationen Bankföreningen har länge varit kritisk till Finansinspektionens planer på att skärpa amorteringskravet. Det förslag som FI nu lägger fram till regeringen överensstämmer med det som tidigare varit ute på remiss.

Annons

– Vår kritik kvarstår. Vi anser att förslaget är väldigt komplext och att det skapar onödiga inlåsningseffekter. Det försvårar för såväl unga som äldre att köpa eller byta bostad. Nu är det upp till regeringen att lyssna på remissinstanserna, ta ett helhetsansvar och säga nej till förslaget, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i en kommentar.

Förslaget till skärpt amorteringskrav innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Förslaget från Finansinspektionen har lämnats till regeringen för slutgiltigt avgörande.

Annons
Annons