FinansNyhet

Kritik mot nytt FI-mandat

Bankföreningens vd Hans Lindberg kritiserar mandatet för makrotillsyn som regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få.
Publicerad

Regeringens förslag till nytt mandat till Finansinspektionen för att utöva så kallad makrotillsyn går för långt och är inte tillräckligt tydligt. Detta enligt Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund som nu riktar gemensam kritik mot förslaget.

Realtid.se

I en gemensam skrivelse till riksdagens finansutskott kräver de båda branschorganisationerna en tydligare avgränsning för Finansinspektionens mandat, så att det framgår att det bara gäller att värna finansiell stabilitet och konsumentskydd.

“Som mandatet är formulerat och motiverat i regeringens förslag tycks huvudsyftet inte vara att värna den finansiella stabiliteten. I stället verkar siktet framförallt vara inställt på att hantera makroekonomiska risker och försöka mildra framtida konjunktursvängningar”, skriver de och fortsätter:

“Finansinspektionens mandat blir i så fall överlappande till den konjunkturpolitik som bedrivs av Riksbanken och regeringen”.

Annons

– Mandatet bör avgränsas till åtgärder som tydligt kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten och till åtgärder som har väl underbyggda konsumentskyddande syften. En sådan avgränsning är avgörande för att undvika att det genomförs långtgående statliga regleringar av hushållens och företagens lån och krediter i stället för lämpligare och effektivare åtgärder inom andra politikområden eller andra myndigheters ansvarsområden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Annons