Revision

Kritik mot KPMG:s styrelse

En ovanlig entré och förskräckande sorti. KPMG:s hantering av sin vd Magnus Fagerstedt har väckt förvåning i branschen.

– Jag förstår det inte. Av en “big four” kräver man mer, säger en källa om att revisionsjättens vd slutade på dagen.

Uppdaterad 2019-03-28
Publicerad 2019-03-28

KPMG själva säger just nu ingenting om sin vd-succession. Styrelseordförande Björn Hallin låter via ett mejl hälsa att han lovar att återkomma så snart byrån “är redo att kommunicera externt. Nu ska vi föra en intern diskussion och ta beslut enligt gängse ordning i styrelsen”.

Men andra källor påpekar att hela tillsättningen av Magnus Fagerstedt, som hösten 2017 rekryterades från EY, är unik i revisionsbranschen.

– Det är väldigt ovanligt att man tar en vd från en konkurrent, säger Hans Börsvik, idag rådgivare i eget bolag, men tidigare vd och partner på PWC.

Enligt honom finns två saker som är viktigt att ha som managing partner i en revisionsbyrå:

– Man måste ha förtroende och nätverk. Det här är kunskapsföretag i förtroendebranschen, säger han.

Han får medhåll av andra med liknande erfarenhet som menar att det också är nödvändigt som managing partner att kunna “walk the talk” i eget klientarbete.

Enligt uppgift hade Magnus Fagerstedt inte egna klienter som revisor och var heller inte partner i KPMG utan agerade enbart som vd för byrån.

– Det är väldigt svårt att kunna styra en sådan firma utan att vara delägare och att få inflytande och förtroende utan att ha egna klienter, säger en av Realtids källor.

Styrelsen får också kritik för att ha hanterat en så känslig fråga “oaktsamt”.

Magnus Fagerstedt är 61 år och har haft en lång karriär på EY, som han lämnade eftersom han fyllde 60 år, i enlighet med EYs regler. I augusti 2017 tillträdde han som vd på KPMG, där man inte faller för åldersstrecket förrän 65 år.

Realtid har sökt Magnus Fagerstedt men hittills inte lyckats nå honom.

Platsannonser

Logga in