Bank

Kreditförluster tynger Ikano Banks vinst

Ikano Banks rörelsevinst sjönk under det första halvåret tyngt av ökande kreditförluster, visar delårsrapporten.

Publicerad 2019-08-30

Rörelsevinsten under det första halvåret sjönk till 98 miljoner kronor,  jämfört med vinsten om 235 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Kreditförlusterna ökade samtidigt till 332 miljoner kronor från 163 miljoner. 

– Halvårsresultatet är i linje med våra förväntningar. Den underliggande verksamheten är stabil men vår ambition är att förbättra nyckeltalen, kommenterar vd Henrik Eklund i delårsrapporten. 

– Kreditförlusterna ökade något jämfört med föregående period rensat för en portföljförsäljning som påverkade 2018 års resultat positivt. Även efter kreditförluster ökar resultatet på flertalet marknader.  

Tillväxten i perioden kom främst från den svenska verksamheten där företagsaffären växer, uppger Eklund.

Sverige är den största marknaden med det bredaste tjänsteutbudet för samtliga målgrupper. Ikano Bank har även verksamhet i Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike och Polen där banken erbjuder ett urval av sina digitala tjänster. 

 

Platsannonser