FinansNyhet

Krångliga regler oroar företagare

Publicerad

Kostnader för personal och krångliga regler oroar svenska företagare. Nu behövs reformer som underlättar för företag att växa och utvecklas, anser Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Realtid.se

Knappt hälften av Sveriges företagare tror att företagsklimatet kommer att vara oförändrat det närmaste året, en knapp tredjedel tror till och med att det kommer att försämras. Det som oroar företagare mest är krångliga regler (43 procent) och höga kostnader för personal (41 procent).

Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Swedbank bland 2.500 företag med upp till 49 anställda.

–  Entreprenörer skapar jobb och bidrar till tillväxt, men förutsättningarna behöver finnas på plats. Det behövs bättre möjligheter för företag att växa, exportera och anställa fler, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Annons

Nya digitala lösningar skulle råda bot på regelkrånglet och förenkla för företagen i sina myndighetskontakter och rapportering.

– Takten i myndigheternas digitalisering behöver snabbas upp, så att det blir enklare för företag att göra rätt i sin administration och rapportering. Det är nog till exempel många företagare som önskar att det vore smidigare att skicka in sin deklaration digitalt, säger Anna Breman i pressmeddelandet.

Personalkostnader och arbetskraftsbrist oroar större företag

Annons

Bland företag med över 10 anställda oroar sig mer än hälften för höga personalkostnader.

– Regeringens förslag om att utvidga det växa-stöd som idag finns om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person, till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag, är ett steg i rätt riktning, säger Anna Breman i pressmeddelandet.

Även svårighet att få tag i personal är en påtaglig källa till oro. 44 procent av företagen med 10-49 anställda uppger att de oroar sig över arbetskraftskraftsbrist.

Annons

– Detta är ett tillväxthinder för svensk ekonomi. Mer fokus på yrkesutbildningar samt ett bredare mandat till universiteten att främja livslångt lärande och kompetensomställning genom till exempel kortare vidareutbildningar kan vara några sätt lösa de matchningsproblem som finns på arbetsmarknaden, säger Anna Breman i pressmeddelandet.

Ökat egenföretagande kräver nya försäkringslösningar

Långvarig sjukskrivning för sig själv eller sin personal är också något som oroar många företagare. Något som riskerar att bli ett växande problem i takt med att samhället förändras och egenföretagandet ökar.

– Våra socialförsäkringssystem är inte anpassade för egenföretagande och vi ser redan idag hur många kommer i kläm i ett system som i första hand är gjort för människor som är anställda. Det är dags att börja förbereda för ett samhälle med fler egenföretagare redan nu, säger Anna Breman i pressmeddelandet.

Annons