FinansNyhet

”Kraftigt ökat intresse för fastigheter med låg risk”

Foto: Pixabay
Publicerad

Trots en utbredd osäkerhet på fastighetsmarknaden på grund av coronapandemin så uppgick kvartalets transaktionsvolym till 36 miljarder.

Camilla Jonsson

En transaktionsvolym på 36 miljarder var en nedgång med cirka 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Men trots de sjunkande volymerna så fortsätter likviditeten att vara god och antalet genomförda transaktioner under andra kvartalet föll med endast 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar färsk statistik från Savills.

– Även om inbromsningen verkar påtaglig så kan man jämföra med 2009, där den genomsnittliga transaktionsvolymen låg på lite drygt 14 miljarder per kvartal och det sämsta kvartalet uppgick volymen till endast 9 miljarder. Även om många segment på fastighetsmarknaden påverkats på olika sätt så är marknaden på många sätt starkare än om man jämför med finanskrisåren, kommenterar Peter Wiman, analyschef på Savills i en presskommentar.

Transaktionsvolymen för första halvåret uppgick därmed till närmare 102 miljarder, vilket var en ökning med lite drygt 1 procent jämfört med första halvåret 2019. Den höga transaktionsvolymen under årets första kvartal förklaras till viss del av förvärvet av det noterade bolaget Hemfosa.

Annons

Under det andra kvartalet svarade hyresbostäder och samhällsfastigheter för mer än hälften av kvartalets transaktionsvolym och hittills i år har bostäder till ett värde om cirka 25 miljarder omsatts.

– På grund av det osäkra ekonomiska läget så ser vi ett kraftigt ökande intresse för fastigheter med låg risk, såsom hyresbostäder, samhällsfastigheter, logistik och kontorsfastigheter med långa hyresavtal med stat eller kommun. Osäkerheten kring hyresutvecklingen för kontorsfastigheter har lett till en avvaktande attityd hos köparna och vi har noterat att en antal transaktionsprocesser har skjutits fram, säger Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills.

Närapå hälften av transaktionsvolymen för hyresbostäder avser projekt under uppförande (sk forward-affärer) och uppgår till hela 12 miljarder under det första halvåret. Under hela 2019 genomfördes affärer avseende projekt till en volym om strax under 17 miljarder, vilket innebär att en ny rekordnotering för dessa typer av affärer är sannolik under 2020.

Annons

– De höga volymerna avseende projektfastigheter förklaras till del av ett generellt ökat intresse för att uppföra hyresbostäder, men mer sannolikt är det ett direkt resultat av att projektutvecklande bolag nyttjar den starka efterfrågan kombinerat med att stärka det egna bolaget och minska kapitalbindningen, kommenterar Peter Wiman.

Annons