Bankernas kreditförluster kan bli betydande visar Riksbankens stresstest.
Bankernas kreditförluster kan bli betydande visar Riksbankens stresstest.
Bank

Kraftigt höjd risk för bankerna

Riksbankens stresstest vid en omfattande ekonomisk kris visar på fem gånger högre kreditförluster för de svenska bankerna än vad Finansinspektionen (FI) och EU kom fram till med samma scenario. 

Publicerad 2019-05-29

Riksbanken har analyserat samma scenario som FI och Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade i höstas, men landat i fem gånger högre kreditförluster.

Totalt över de tre åren i scenariot blir bankernas kreditförluster med Riksbankens metod 771 miljarder kronor, jämfört med 155 miljarder kronor i EBA:s stresstest.

– Vi tittar på banksystemet som helhet och hur en makroekonomisk chock påverkar alla banker samtidigt. EBA tittar på bank för bank. En annan skillnad är att vi i större utsträckning väger in krisen på nittiotalet och den nivå som kreditförlusterna nådde då, säger Olof Sandstedt, chef för avdelningen finansiell stabilitet på Riksbanken, till Svenska Dagbladet.

– Det är bankerna själva som står för beräkningarna (i EBA stresstestet) men det sker under EBA:s översyn. Vi står för alla beräkningar i våra egna stresstest, berättar Olof Sandstedt.

Kreditförlusterna kan dessutom bli upp till 1 000 miljarder kronor om bostadspriserna faller fritt och svensk ekonomi krymper.

– Resultaten i vårt stresstest visar att bankernas kreditförluster kan bli betydande. Om huspriser och den höga skuldsättningen ges större betydelse så hamnar man i den övre delen av intervallet (1 000 miljarder kronor, SvD reds anm), säger Olof Sandstedt

Resultatet från Riksbankens test bidrar till slutsatsen att de svenska bankernas stryktålighet inte är tillräcklig. Reserverna i ladorna krymper snabbt, enligt Riksbankens beräkningar.

– Vår sammantagna bedömning i Stabilitetsrapporten är att bankernas motståndskraft behöver öka, säger Olof Sandstedt.

Platsannonser