Fintech

Kraftigt förbättrat resultat för Qliro

E-handelsbolaget ökade sin nettoomsättning till 868 miljoner, medan rörelseresultatet steg med närmare 35 miljoner kronor. Nu ska bolaget även erbjuda kreditutlåning till privatpersoner. "Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan", konstaterar vd:n Marcus Lindqvist.

Uppdaterad 2017-10-18
Publicerad 2017-10-18

Betalbolaget Qliro redovisar en ökad nettoomsättning för tredje kvartalet med 5,5 procent till 868,1 miljoner kronor (822,6). Bruttomarginalen steg med 5,6 procentenheter till 23,6 (18,0) procent, medan rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 22,0 (-1,3) miljoner. Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner (-30,9).

Samtidigt förbättrades resultat per aktie till -0,01 (-0,31) kronor före och efter utspädning. Likvida medel var 433,8 (180,9) miljoner kronor vid periodens slut

"Qliro Group har ytterligare förstärkt sin position inom digital handel i Norden under kvartalet. Vi har gjort framsteg i linje med den strategiska inriktning som vi kommunicerade i början av året", konstaterar vd:n Marcus Lindqvist.

Under årets första nio månader så steg nettoomsättningen med 3,9 procent till 2 765,7 miljoner (2 662,0), medan rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljoner (-61,3). Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,20 (-1,38) kronor före och efter utspädning.

"Vår e-handelsverksamhet ökade omsättningen, bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Qliro Financial Services drar nytta av dessa volymer och växer sin omsättning och erbjudande. Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan och förbättrar ytterligare våra förutsättningar för lönsam tillväxt", enligt vd:n.

En större händelse var att Patrik Illerstig i augusti, då Head of Qliro Financial Services, lämnade Qliro Group. Bolaget har fortfarande inte hittat någon efterträdare.

Den 4 september inledde Qliro Groups dotterbolag Qliro AB även sin gradvisa lansering av privatlån i Sverige. Privatlån blir ett komplement till Qliro AB:s huvudsakliga tjänster som betalningar, faktura och delbetalning. Tjänsten är helt digital och privatpersoner kommer till att börja med kunna låna mellan 20.000 och 350.000 kronor, utan säkerhet.

 

Platsannonser