Annons

Annons

Kraftigt förbättrat resultat för Qliro

E-handelsbolaget ökade sin nettoomsättning till 868 miljoner, medan rörelseresultatet steg med närmare 35 miljoner kronor. Nu ska bolaget även erbjuda kreditutlåning till privatpersoner. "Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan", konstaterar vd:n Marcus Lindqvist.

Betalbolaget Qliro redovisar en ökad nettoomsättning för tredje kvartalet med 5,5 procent till 868,1 miljoner kronor (822,6). Bruttomarginalen steg med 5,6 procentenheter till 23,6 (18,0) procent, medan rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 22,0 (-1,3) miljoner. Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner (-30,9).

Samtidigt förbättrades resultat per aktie till -0,01 (-0,31) kronor före och efter utspädning. Likvida medel var 433,8 (180,9) miljoner kronor vid periodens slut

"Qliro Group har ytterligare förstärkt sin position inom digital handel i Norden under kvartalet. Vi har gjort framsteg i linje med den strategiska inriktning som vi kommunicerade i början av året", konstaterar vd:n Marcus Lindqvist.

Annons

Annons

Under årets första nio månader så steg nettoomsättningen med 3,9 procent till 2 765,7 miljoner (2 662,0), medan rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljoner (-61,3). Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,20 (-1,38) kronor före och efter utspädning.

"Vår e-handelsverksamhet ökade omsättningen, bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Qliro Financial Services drar nytta av dessa volymer och växer sin omsättning och erbjudande. Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan och förbättrar ytterligare våra förutsättningar för lönsam tillväxt", enligt vd:n.

En större händelse var att Patrik Illerstig i augusti, då Head of Qliro Financial Services, lämnade Qliro Group. Bolaget har fortfarande inte hittat någon efterträdare.

Den 4 september inledde Qliro Groups dotterbolag Qliro AB även sin gradvisa lansering av privatlån i Sverige. Privatlån blir ett komplement till Qliro AB:s huvudsakliga tjänster som betalningar, faktura och delbetalning. Tjänsten är helt digital och privatpersoner kommer till att börja med kunna låna mellan 20.000 och 350.000 kronor, utan säkerhet.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons