Annons

Annons

hus.jpg

– Nedgången från oktober till november är den största vi sett sedan november 2007, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, om bankens boprisindikator.

Kraftigt fall i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator faller rejält. Nedgången är den näst största förändringen mellan två månader under boprisindikatorns 15-åriga historia.

Nedgången är 39 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på 11.

Regionalt ökade skillnaderna jämfört med föregående månad och ligger nu i spannet 18 till 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år steg med 0,06 procentenheter till 0,23 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån backade med 1 enhet till 7 procent, skriver banken i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen svarar 43 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 23 enheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 16 enheter från 16 till 32 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med fem enheter och ligger denna månad på 18 procent.

Annons

Annons

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 11 vilket är 39 enheter lägre än förra månaden.

– Nedgången från 50 i oktober till 11 i november är den största vi sett sedan november 2007. Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält. De sjunkande förväntningarna späs på av osäkerheten kring räntan, ränteavdragen, det skärpta amorteringskravet och ett stort mediafokus på frågan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en enhet jämfört med föregående månad.

Det skiljer nu mer mellan regionerna jämfört med de senaste månaderna. Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner och i Stockholm backar den mest från 47 till 18, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 12 enheter till 37, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 17 enheter till 38, i Västra Götaland med 23 enheter till 28,  i Östra Götaland med 24 enheter till 30 och i Skåne sjunker indikatorn med nio enheter till 41.

– De kraftigt sjunkande boprisförväntningarna syns i hela landet men skillnaderna mellan regionerna ökar också. Allra störst, 29 enheter, är nedgången i Stockholm där priserna stigit mest och fallhöjden är störst. Det är dessutom så att de här redovisade regionala siffrorna är medelvärdet över de senaste två månaderna. Tittar man isolerat på den senaste månaden är nedgången i Stockholm hela 47 enheter och det är för första gången sedan 2012 en majoritet som tror på sjunkande priser, säger Jens Magnusson.

Fakta om undersökningen: Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 oktober till 3 november.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons