FinansNyhet

Kraftig resultatförbättring för Erik Penser Bank

Publicerad

Rörelseresultatet uppgick till 60 miljoner kronor, vilket var ett betydande lyft jämfört med föregående års resultat om 6 miljoner kronor.

Realtid.se

Redan under halvåret 2017 aviserade Erik Penser Bank om att ostnaderna för andra halvåret skulle öka, vilket visade sig stämma.

Rörelsekostnaderna ökade till -222 mmiljoner kronor jämfört med -206 miljoner kronor under 2017. Rörelseintäkterna ökade dock också från 215 miljoner kronor under 2016 till 282 miljoner kronor under 2017.

Framförallt rörde detta kostnader i samband med anpassningen till det nya regelverken, Midfid 2 och Midfir, som trädde i kraft 3 janunari 2018. Det handlade om anpassningar av IT-systemen, främst för att hantera ett ökat rapporterings- och dokumenteringskrav kring rådgivning och handel med vbärdepapper.

Annons

Rörelseresultatet uppgick till 60 miljoner kronor vilket var ett rekordlyft från 6 miljoner kronor föregående år.

”Aldrig tidigare har vår verksamhet genererat en så kraftig resultatförbättring och stort överskott som under fjolåret”, skriver vd Johan Mörner.

Förbättringen av rörelseresultatet är, enligt ;örner kopplad till återkommande intäkter, såsom räntenetto och förvaltningsprovisioner, inom både affärsområdena, corporate finance och Wealth Management. Dessa intäkter täckte 75 procent av kostnaderna.

Annons

”Vi har som nytt mål att ytterligare öka de återkommande intäkterna framöver, då det gör oss mindre beroende av transaktionsbaserade intäkter som ofta baseras på goda marknadsförutsättningar”, skirver Johan Mörner.

Årets resultat uppgick till 18 miljoner kronor jämfört med 10 miljoner kronor föregående år.

Kapitalbasen uppgick till 434 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor föregående år. Kärnprimärkapitalrelationen var 19,1 procent jämfört med 22,6 procent föregående år.

Annons

Eget kapital uppgick till 425 miljoner kronor under 2017 jämfört med 361 miljoner kronor året innan.

Annons