Bank

Kraftig ökning av resultat för Danske Bank

De första nio månaderna i år levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat för skatt på 4.685 miljoner kronor, en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Realtid.se
Publicerad 2017-11-02

I dag presenterar Danske Bank i Sverige delårsrapporten för januari-september där det framgår att banken fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. De första nio månaderna i år levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 4.685 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. 

Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 13 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 7.399 miljoner kronor.

"Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet”, framgår det av rapporten.  

Utlåningsvolymen ökade med 15 procent jämfört med samma period föregående år till 325 miljarder kronor och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 19 procent till 142 miljarder kronor.

Kostnaderna ökade med 8 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var låga. Under det tredje kvartalet ökade kreditförlusterna vilket i huvudsak var kopplat till ett enskilt större engagemang.

- Vi ser en fortsatt stark och balanserad tillväxt inom alla affärsområden vilket är mycket tillfredsställande. Vi har haft ett stort inflöde av nya kunder och våra befintliga kunder gör fler affärer med oss. Det goda resultatet är ett bevis på att vår långsiktiga strategi och kundfokuserade arbete ger frukt, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Platsannonser

Logga in