Börs

Kraftig ökning av kursmanipulation

Anmälningarna om misstänkt kursmanipulation har ökat med 40 procent hittills i år, jämfört med 2016, enligt ny statistik från Finansinspektionen (FI) som SvD tagit del av. Fler noteringar och digitaliseringen ligger bakom, menar myndigheten.

Uppdaterad 2017-11-24
Publicerad 2017-11-24

Hittills under 2017 har 206 anmälningar om misstänkt marknadsmanipulation nått FI. Det är en ökning med 40 procent, jömfört med samma period 2016, då 148 anmälningar inkom till myndigheten. 2014 var siffran ännu lägre och landade då på 115 anmälningar, skriver SvD.

– Vi har ett stort noteringstryck i Sverige med många nya bolag. Det gör att antalet transaktioner som skulle kunna vara misstänkta ökar. Och när ekonomin går bra ökar också aktiviteten på marknaden, säger Magnus Schmauch till tidningen och som är senior jurist på kapitalmarknadsrättsavdelningen på Finansinspektionen,

Digitaliseringen medför också ökade möjligheter till snabbare transaktioner, vilket också bidrar till fler misstänkta fall, enligt Magnus Schmauch.

– Så det är en bra fråga om den nya tekniken är förklaringen till att de misstänkta transaktionerna blivit fler, eller om handelssystemet helt enkelt är bättre på att upptäcka dem, säger han till tidningen.

Platsannonser

Logga in