Annons

Annons

download.jpg

- Resultatet i halvtid ser bra ut, säger Bures vd Henrik Blomquist i en kommenterar till halvårsrapporten.

Kraftig ökad vinst för Bure

Bure ökar resultatet till 637 miljoner kronor för andra kvartalet jämfört med 298 miljoner kronor samma kvartal föregående år.

Bure presenterar i dag halvårsrapporten januari-juni 2018 samt andra kvartalsrapporten 2018. Av rapporten framgår det att koncernens resultat efter skatt uppgick till 637 miljoner kronor för andra kvartalet  2018 jämfört med 298 miljoner kronor för andra kvartalet 2017. Resultat per aktie var 9,20 kronor jämfört med 4,30 kronor per aktie.

Resultat efter skatt för halvåret 2018 uppgick till 1.132 miljoner kronor jämfört med 312 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för andra kvartalet var 118 miljoner kronor jämfört med 121 miljoner kronor.

Annons

Annons

Nettoomsättningen för halvåret 2018 var 221 miljoner kronor, vilket var oförändrat jämfört med samma period i fjol.

Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Bures vd Henrik Blomquist kommenterar det första halvåret:

- Resultatet eller värdeutvecklingen i halvtid ser bra ut. Bures substansvärde per aktie steg med 13,8 procent för att vid periodens utgång uppgå till 127 kronor per aktie. Det är faktiskt all-time-high. Bures totala substans uppgår därmed till 9 miljarder kronor, säger han

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet.

Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 miljoner kronor. I maj börsnote­ rades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var så kallade ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB, en affär som förväntas genomföras under det tredje kvar­ talet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons