FinansNyhet

Kraftig kundtillväxt för Nordnet

Publicerad

Rörelseintäkterna ökade med 23 procent under det fjärde kvartalet för Nordnet – och kundbasen ökade totalt under året med 19 procent.

Camilla Jonsson

– Fjärde kvartalet blev en positiv och händelserik period för Nordnet. Vi lanserade en ny webbtjänst på den svenska marknaden. Vi förbättrade också vårt låneerbjudande genom att utöka antalet belåningsbara värdepapper, samt introducerade en ny modell för portföljbelåning där väldiversifierade portföljer ger ökat låneutrymme, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet, i en presskommentar.

– Under de tre senaste månaderna har vi välkomnat drygt 31 000 nya sparare till vår plattform, vilket är den högsta organiska tillväxten av nya kunder någonsin för ett enskilt kvartal. Vår kundbas har de senaste tolv månaderna vuxit med starka 19 procent. Även våra kunders sparkapital når en ny högstanivå och slutar året på 395 miljarder. Den starka tillväxten och höga aktiviteten gör att vi för kvartalet kan presentera intäkter på över 400 miljoner, vilket är 23 procent högre än samma period förra året, säger Lars-Åke Norling.

 

Annons

Resultatet i korthet oktober-december 2019

  • Rörelseintäkterna ökade med 23 procent och uppgår till 428,2 (347,5) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet ökade med 81 procent till 74,1 (41,0) miljoner kronor
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 91 procent och uppgick till 66,3 (34,7) miljoner kronor
  • Kundbasen ökade med 31 400 kunder under kvartalet
  • Nettosparandet uppgick till 7,3 (1,4) miljarder kronor

Resultatet i korthet januari-december 2019

  • Rörelseintäkterna ökade med 20 procent och uppgår till 1 573,4 (1 310,4) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet ökade med 167 procent till 377,4 (141,2) miljoner kronoor
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 187 procent och uppgick till 339,5 (118,1) miljiner
  • Kundbasen ökade med 19 procent till 913 600 (765 200) kunder
  • Nettosparandet uppgick till 20,9 (23,5) miljarder kronor
Annons