Annons

Annons

KPMG vinner upphandlingen av revisionen i Skandia

Efter en intensiv urvalsprocess vann KPMG Skandias upphandling av revision. KPMG slog därmed ut PwC och EY. Deloitte var inte med till följd av rotationsreglerna.

Skandia kommer på bolagsstämman våren 2019 att välja ny revisionsbyrå från och med räkenskapsåret 2019. Valberedningen har beslutat att föreslå KPMG, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Vi är övertygade om att KPMG har förutsättningar att leverera en revision av högsta kvalitet som kommer att utgöra ett viktigt inslag i bolagsstyrningen och skapa värde för ägarna, säger valberedningens ordförande Karin Eliasson.

Skandia bjöd under våren 2018 in revisionsbyråerna EY, KPMG och PwC att lämna anbud avseende revisionstjänster. Efter en intensiv urvals- och utvärderingsprocess beslutade valberedningen till styrelse- och revisorsval den 9 juli att nominera KPMG.

Annons

Annons

Valberedningens förslag överensstämmer med risk- och revisionsutskottets rekommendation, skriver Skandia.

I egenskap av försäkringsbolag betraktas Skandia som ett företag av allmänt intresse och träffas därmed av kravet på byrårotation efter en viss tid, enligt EU-lagstiftning som infördes 2016. 

Därför var det inte aktuellt för företagets nuvarande revisionsbyrå Deloitte att delta i upphandlingen.  

Bolagsstämmans beslut om revisor fattas på den ordinarie stämman våren 2019. 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons