Annons

Annons

KPMG trappar upp på försäkringssidan

KPMG har rekryterat sex nya medarbetare för att stärka sitt erbjudande till försäkringsbolag. Revisionsbyrån ser en växande marknad till följd av regulatoriska förändringar.

Tillskottet på sex nya seniora medarbetare innebär att regelverksteamet växer med omkring 60 procent. Johan Giertz, chef för Financial Risk Management bedömer att KPMG:s kapacitet på försäkringssidan ökar betydligt efter rekryteringen.

– Om vi tidigare har kunnat ha två till tre stora projekt igång samtidigt så kan vi nu ha femtio procent fler med de resurser vi har i dag, säger han.

Det skulle kunna innebära så mycket som en fördubbling, från två till fyra stora projekt. Det är regulatoriska förändringar och framför allt IFRS 17 och de kommande tjänstepensionsreglerna som driver efterfrågan. KPMG har på basis av erfarenhet från liknande förändringar gjort en beräkning av hur mycket marknaden kommer att växa enbart till följd av IFRS 17

Annons

Annons

– Vi kan göra grova jämförelser med tidigare regelförändringar av samma dignitet och vilka projekt de drivit fram. Utifrån det kan vi göra en uppskattning att den svenska marknaden kommer att växa med x antal miljoner, säger han.

Betyder det att affärsområdet kan växa utan att KPMG behöver ta någons kunder?

– Vi tar gärna andras kunder. Om vi inte kan leverera är det någon annan som gör det, säger Johan Giertz och fortsätter:

– Marknaden trycker på, vi har fått mycket förfrågningar men inte riktigt haft kapacitet att möta alla.

Mot den bakgrunden har KPMG valt att utöka sitt försäkringsteam med sex nya medarbetare. En positiv sido-nyhet i sammanhanget var att rekryteringsprocessen gått ovanligt bra. För några år sedan var bankerna ute och konkurrerade om arbetskraften och det blev väldigt dyrt att anställa, berättar Johan Giertz.

– Det har varit väldigt roligt att rekrytera för vi känner att vårt sätt att lägga upp det hela har fungerat. Vi har de senaste åren gjort ett stort internt arbete med vårt varumärke, som bland annat inkluderar vision, kultur och värderingar. Nu betonar vi exempelvis att vi bygger ett lag, det kan bli arbetstoppar men att då hjälps vi åt.

– Det verkar som att budskapet nått fram, för när man har rätt kultur och värderingar behöver man inte alltid ha det högsta löneerbjudandet, säger han.
 
 

 

Fakta – nya regelverk på försäkringsområdet

IFRS 17 om redovisning av försäkringskontrakt (ersätter IFRS 4) i kombination med IFRS 9.
Solvens II.
Tjänstepensionslagstiftning som inför EU:s tjänstepensionsdirektiv.
IDD, regelverk för försäkringsdistribution som påminner något om Mifid 2, men för försäkringsbranschen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons