Revision

KPMG bygger vidare inom fastighetssektorn

KPMG tar nytt grepp om bygg- och fastighetssektorn och utser Mattias Johansson till ny Head of Real Estate, Building & Construction i Sverige.
 

Publicerad 2020-10-22

Mattias Johansson har varit Partner på KPMG i tio år och är idag kundansvarig för ett stort antal fastighetsbolag. Som sektoransvarig kommer han ytterligare att stärka KPMG:s position inom bygg- och fastighetsbranschen.

– Bygg- och fastighetsbranschen är en viktig och stor sektor och efterfrågan på spetskompetens inom området ökar. Med Mattias som branschansvarig stärker vi vår satsning på bygg- och fastighetsbranschen som en av våra prioriterade sektorer, säger Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets, i en skriftlig kommentar.

Mattias Johansson har haft flera olika chefsroller på KPMG, och arbetat med marknadsfrågor både inom Audit och företagsövergripande. Han tycker att svensk bygg och fastighetsmarknad generellt står väl rustad även om det finns många utmaningar.

– För närvarande fungerar kapitalmarknaden bra. Byggkonjunkturen är stabil. Fastighetsinvesterare har möjlighet att finansiera sig och stora mängder kapital har rests för investeringar i Sverige. Det kommer att vara hård konkurrens om attraktiva förvärvsobjekt, säger Mattias Johansson.

Platsannonser