Finans Nyhet

”KPMG blev motpart först efter skiljedomen!”

Publicerad

Axel Calissendorff försvarar sig och Roschier mot KPMG:s jävsanklagelser i ett brev som nu nått Svea Hovrätt.

Turerna om vad som hände inne på Roschier i samband med att HQ AB anlitade byrån i höstas klarnar.

Nu har Profilgruppen svarat på KPMG:s yrkande till Svea hovrätt om att upphäva skiljedomen från 22 december 2010 mellan företagen. Enligt domen ska KPMG betala Profilgruppen drygt 10 miljoner kronor.

I svaret hävdar Profilgruppen att Axel Calissendorff visserligen kände till att hans kollega Claes Lundblad företrädde HQ AB, men inte att KPMG var potentiell motpart.

Annons

KPMG blev nämligen motpart i Lundblads uppdrag först dagen efter skiljedomen.

HQ:s uppdrag åt Roschier registrerades visserligen redan 18 oktober, men då var enbart några privatpersoner – styrelseledamöterna i gamla HQ och ett antal ledningspersoner – motparter.

KPMG blev däremot registrerade som motpart hos Roschier först den 23 december.

Annons

Då mottog Claes Lundblad ett mail från advokat Torgny Wetterberg för KPMG:s räkning. Mailet var ett svar på det brev Lundblad hade skrivit och daterat den 20 december. I detta brev utkrävde Roschier, enligt vad som framgår av KPMG:s skrivelse, att få ut diverse handlingar om KPMG-revisorn Johan Dyrefors som revisor i HQ Bank.

Det var även, enligt skrivelsen från Profilgruppen, först den 23 december som Calissendorff via ett mail från Lundblad fick reda på att HQ-uppdraget nu även gällde KPMG som motpart.

Profilgruppen slår via sitt ombud, advokat Håkan Pihl på byrån Wåhlin i Göteborg, fast:

Annons

”Under hela den tid som skiljeförfarandet pågått har Calissendorff saknat kännedom om den omständighet som KPMG menar skulle kunna rubba förtroendet för hans opartiskhet.”

Som bevisning åberopar Profilgruppen dels ett förhör med Axel Calissendorff, dels ett brev från honom till KPMG:s ombud på Baker & McKenzie, daterat 16 februari.

I brevet hävdar Calissendorff bland annat att KPMG måste ha tagit del av HQ AB:s pressmeddelande den 30 november där det framgick att Roschier hade anlitats för utredningen.

Men revisionsbyrån teg. Och att nu komma dragandes med jävsargumentet är för sent, menar Calissendorff:

”KPMG invände inte jäv mot mig inom den [i] 10 § i lagen om skiljeförfarande stadgade 15-dagarsfristen och kan inte nu klandra skiljedomen.”

Enligt Calissendorff hanterades HQ AB som ett marknadsnoterat bolag inne på Roschier, och därför var det bara en begränsad krets som kände till det.

Själv visste han visserligen att styrelseledamöterna och vissa ledningspersoner var registrerade som motparter, men vetskapen om att även KPMG var motpart fick han alltså först den 23 december.

Angående Svea hovrätts fortsatta handläggning av målet meddelar den föredragande att dom sannolikt kommer att ”kunna ges i år, men det skulle också kunna bli senare”.

Detta har hänt

I en skiljedom mellan KPMG och Profilgruppen från 22/12-10 döms KPMG att betala drygt 10 Mkr för slarvig due diligence vid ett tyskt förvärv 2006.

KPMG har begärt att Svea Hovrätt upphäver skiljedomen pga att en av skiljemännen, Roschiers managing partner Axel Calissendorff, var obehörig som skiljeman.

Detta eftersom Calissendorffs kollega Claes Lundblad den 20/12-10 skrev ett brev till KPMG om revisionsbyråns roll i HQ Bank – Lundblad hade i uppdrag av HQ AB att utreda eventuella skadeståndsanspråk.

Två advokater, oklart vilka, är anmälda till Advokatsamfundet, oklart av vem, för jäv i samband med ärendet.

Annons