Fonder

KPA Pension först i branschen med HBTQ-certifikat

130 medarbetare från KPA Pension har gått en utbildning för att HBTQ-certifieras. Britta Burreau, vd KPA Pension, berättar vad detta innebär och vad medarbetarna tagit med sig.

Publicerad 2019-10-18

KPA Pension blir först i finansbranschen med att bli HBTQ-certifierat. Pensionsbolagets vd Britta Burreau får förklara vad detta innebär:

– Det innebär att medarbetarna har fått ökad kunskap om HBTQ och HBTQ-personers livsvillkor. KPA Pension har också påbörjar ett förändringsarbete utifrån ett HBTQ-perspektiv. Vi har tagit fram en handlingsplan som vi kommer att arbeta med de kommande åren.

Vilka kriterier tittar ni på vid investeringar, ur detta perspektiv?
– Vi utgår från ”mänskliga rättigheter” och ”allas lika värde” enligt FN.

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling stärker en hbtq-certifiering KPA Pensions verksamhet mål 3, hälsa och välbefinnande och mål 5, jämställdhet och mångfald.

Certifieringen består av en utbildning som medarbetarna genomgått och en handlingsplan som tas fram under utbildningsperioden. 

– Alla medarbetare på KPA Pension har gått utbildningen samt vissa medarbetare från Folksamgruppens koncerngemensamma funktioner och vår reklambyrå. Totalt 130 personer.

Vad fick ni lära som var nytt för er?
– Många medarbetare säger att de tagit med sig att tänka mer normkritiskt och att ”Bli medveten om hur omedveten jag är” om HBTQ-personers livsvillkor, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

Platsannonser