FinansNyhet

KPA Livförsäkring omvandlas till tjänstepensionsbolag

Publicerad

KPA Livförsäkring omvandlas till tjänstepensionsbolag i enlighet med regleringen för tjänstepensionsföretag IORP 2.   

Camilla Jonsson

Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma på torsdagen, Stämman beslutade även om namnändring till KPA Tjänstepension AB. Förändringarna träder ikraft den 1 januari 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Den nya tjänstepensionsregleringen är bättre anpassad för tjänstepensioner som bygger på kollektivavtal och där kollektivavtalsparterna ges större möjligheter till inflytande och insyn. Genom att tidigt anpassa KPA Livförsäkring till regleringen, säkerställer vi att våra kunder i kommuner och regioner får de bästa förutsättningarna för att skapa en trygg och bra pension, säger Anders Henriksson, styrelseordförande KPA Livförsäkring i en skriftlig kommentar. 

– Omvandlingen till tjänstepensionsbolag förstärker förutsättningarna för en långsiktigt god kapitalavkastning till våra kunder, som utgörs av kommuner, regioner och kommunala företag, samtidigt som vi fortsatt även kan vara kostnadseffektiva och ha låga kostnader, säger Johan Sjöström, vd KPA Livförsäkring AB.  

I och med bolagsstämmans beslut blir KPA Livförsäkring ett av de första bolag i branschen att omvandlas till tjänstepensionsföretag istället för att bedriva försäkringsverksamhet under Solvens 2-regleringen.

Annons