Foto: Pixabay
Finans

Kostnadsbesparingar går om tillväxt i prioritet

Kostnadsbesparingar har seglat upp som företagens främsta prioritering på bekostnad av tillväxtplaner. Det framgår av Deloitte och SEB:s färska undersökning CFO Survey.

Publicerad 2019-11-27

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt jämföra dessa med utvecklingen i övriga Europa.

Höstens rapport visar att optimismen kring affärsmöjligheter inför de närmaste sex månaderna sjunker i andra undersökningen i rad. För första gången sedan frågan inkluderades (2013) anser de svarande att de finansiella utsikterna ha försämrats. Resultat speglar utvecklingen i övriga Europa där de finansiella utsikterna dock anses ha försämrats ytterligare.

Undersökningen visar att företagens defensiva prioriteringar blir allt tydligare då anställningsviljan närmar sig noll, allt färre företag planerar för ökade kapitalutgifter och kostnadsbesparingar står åter igen högre än tillväxt på företagens agenda. 

– Trots en allmänt försiktigare inställning i höstens undersökning är nästan samtliga finanschefer i de svenska bolagen fortfarande hoppfulla vad gäller möjligheten att öka eller i alla fall bibehålla företagets intäkter. Om detta visar sig stämma talar det för en mjuklandning av konjunkturen snarare än en kris, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte, i en skriftlig kommentar.

Kostnadsbesparingar har efter ett och ett halvt år åter seglat upp som företagens främsta prioritering. Det på bekostnad av tillväxtplaner som tidigare hade högsta prioritering. I samma anda minskar planerna för att öka kapitalinvesteringar kraftigt och anställningsviljan närmar sig noll. För andra undersökningen i rad förutspås också antalet företagstransaktioner plana ut.

Den oro för en avmattning i konjunkturen som genomsyrade vårens undersökning tilltar. Undersökningen visar också att geopolitiska risker är den risk som ökat näst mest. Brist på kvalificerad personal återfinns nu först på fjärde plats efter att i flera undersökningar ha legat i topp.

Undersökningens "hot topic" handlar om företagens klimatarbete. Svaren visar att de svenska företagens klimatarbete hamnar märkbart högre på agendan jämfört med i andra europeiska länder.

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 18 andra europeiska länder.

Platsannonser