Utmärkelse

Konungens medalj tilldelas flera i svenskt näringsliv

Flera finansmän och jurister har tilldelats H.M. Konungens medalj för särskilda förtjänster. Listan presenteras här.

Publicerad 2018-01-31

12:e storleken i Serafimerordens band

För betydande insatser inom svenskt näringsliv:

Direktör Jonas af Jochnick
Direktör Marianne Nivert

12:e storleken i högblått band

För betydande insatser inom juridik och svensk statsförvaltning:

Professor Hans-Gunnar Axberger 

För framstående insatser inom svenskt näringsliv:

Direktör Hans Mellström 
Bergsingenjör Orvar Nyquist 
Direktör Lena Olving 
Direktör Thord Wilkne 

8:e storleken i Serafimerordens band

För betydande insatser som jurist och advokat:

Advokat Jan-Mikael Bexhed 

 

 

Platsannonser

Logga in