FinansNyhet

”Kontinuitet jätteviktigt”

Publicerad

Fondmarknaden i Luxemburg är störst i Europa, både till antalet fonder och till det kapital som fonderna förvaltar. Marie Juhlin arbetar på fondbolaget FundRock Management Company. ”Det här arbetet bygger mycket på kontakter” säger hon.  

Miriam Istner-Byman

Marie Juhlin

Marie Juhlin är bosatt i Luxemburg sedan drygt fem år tillbaks där hon har arbetat som vd på SEB:s fondbolag för externa kunder, SEB Fund Services. Förra året sålde SEB fondverksamheten till fondbolaget FundRock Management Company. Kunderna och totalt 20 personer från Marie Juhlins avdelning gick över till FundRock.

I rollen som Deputy Group Chief Operating Officer på FundRock Management Company har Marie Juhlins huvudsakliga uppgift varit att se till att integrationen mellan SEB och FundRock Management Company flyter på och att kunderna inte påverkades under övergången.

Annons

Parallellt med integrationsarbetet har Marie Juhlin byggt upp ett distributionserbjudande där kunderna kommer kunna erbjudas hjälp med att nå ut med distributionen av sina fonder, antingen genom så kallade Master Agreements med olika plattformar eller genom en tjänst som bygger på mer aktiv distribution.  Tjänsterna kommer att erbjudas från ett separat bolag, FundRock Distribution, och godkännande från luxemburgska tillsynsmyndigheten CSSF väntas i början av nästa år.

– För kunderna är kontinuitet jätteviktigt. Vår målsättning är att våra kundrelationer inte ska påverkas av vem som är ägare utan snarare se möjligheter i att vara kund i en organisation som är marknadsledande och specialist inom fonder och distribution av fonder, säger Marie Juhlin.

Marie Juhlin upplever att informationsutbytet i branchen är större än vad det ibland är i Sverige. 

Annons

– Det här arbetet bygger mycket på kontakter och jag upplever att man är positivt inställd till att hjälpa varandra genom att dela erfarenheter. Även om vi är konkurrenter inom vissa områden kan vi samarbeta inom andra områden, som till exempel tolkning av regelverk. 

Inom FundRock arbetar totalt cirka 130 medarbetare som talar ungefär 20 olika språk. Trots att det kan ge upphov till olika värderingar, tankesätt och arbetssätt upplever Marie Juhlin det som något väldigt positivt. 

– Det finns en stor medvetenhet om att det kan uppstå kulturskillnader, men också många fördelar med att det finns så många olika nationaliteter inom samma organisation, inte minst för kunderna. För de anställda ses det också positivt att jobba i en större organisation där utvecklingsmöjligheterna är fler och där man får möjlighet att fördjupa sig inom olika områden om man så önskar.       

Annons

Vilken är den största utmaningen?
– Jag upplever att språket ibland kan vara en utmaning. I arbetet används huvudsakligen engelska, men i vardagen är det ofta franska eller tyska som gäller. Jag trodde nog att jag skulle lära mig franska snabbare än vad jag har gjort, men det beror självklart på hur fokuserad man är och hur mycket tid man lägger på att lära sig ett nytt språk.

Marie Juhlin berättar att det som utmärker fondmarknaden i Luxemburg är att många är positivt inställda till fondverksamheten.

– På ett event om fonder som ägde rum kort efter att jag flyttat till Luxemburg, ALFI Global Distribution Conference, öppningstalade Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna. Han underströk hur viktig fondbranschen är för Luxemburg som land och visade ett starkt stöd och förståelse för branschen. 

Vad tar du med dig till Sverige den dag du återvänder?
– Jag kommer att ta med mig det internationella sättet att arbeta och leva samt dela mina erfarenheter och mitt nätverk till andra.  

FundRock Management Company

Kort beskrivning av bolaget:

FundRock Management Company ett ledande så kallat ”Super Manco”, det vill säga ett fondbolag som erbjuder fondbolagstjänster för UCITS fonder och Alternativa Investerings Fonder. FundRock finns förutom i Luxemburg även i UK , Irland och Singapore och erbjuder tjänster för fonder med domicil i Luxemburg, UK och Irland samt att de har en fondadministrationstjänst för fonder i Sverige.     

FundRock erbjuder substans genom:

Risk Management
Oversight
Compliance
Knowledge

Antal anställda:

130 personer globalt varav cirka 80 personer i Luxemburg.

Ägare av FundRock:

FundRock ägs av en Private Equity firma, BlackFin Capital Partners.

Annons