FinansNyhet

Konsumentverket: Långivarna måste ta sitt ansvar för att skydda konsumenterna

konsumtionslån Foto: Pickawood via Unsplashkonsumtionslån Foto: Pickawood via Unsplash
Foto: Pickawood via Unsplash
Publicerad

Det är “Inte rimligt att det ska vara lättare att handla på kredit än att betala direkt,” anser Konsumentverket som vill att långivarna ska ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa på grund av konsumtionslån.

Realtid.se

Tills dess att nya verktyg gör det möjligt för långivare att se kundernas alla skulder måste långivare ta sitt ansvar för konsumentskyddet. Bland annat bör branchaktörerna göra ordentliga kreditprövningar och tillämpa god kreditgivningssed, det vill säga sätta låntagarnas intressen främst. Det budskap har Konsumentverket framfört i samband med ett rundabordssamtal om konsumtionslån och konsumentskydd som myndigheten, tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden, genomfört med marknadens aktörer. 

– Vi ser en bekymmersam utveckling där allt fler får problem att betala sina konsumtionskrediter. Inte minst är det oroande att unga konsumenter riskerar att tidigt dra på sig stora skulder. Det är inte rimligt att det ska vara lättare att handla på kredit än att betala direkt, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket, i en presskommentar. 

– De senaste fyra åren har skulderna som skickas till oss ökat med i genomsnitt 194 miljoner kronor per månad. Utvecklingen är oroande eftersom det får stora konsekvenser både för samhället och för de personer som får betalningsproblem, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Annons

Vid samtalet deltog bland annat Svenska Bankföreningen, Finansbolagens förening, Swedish Fintech Association, Sparbankernas Riksförbund och Svensk Inkasso. 

– Tyvärr ser vi att konkurrensen ofta leder till snabbare och sämre processer hos långivarna där allt fler konsumenter riskerar att få lån som de inte kan hantera, säger Susanna Grufman som är biträdande generaldirektör på FI. Här behövs ändring. Det här är något vi lägger mycket tid på i vår tillsyn men det är viktigt att branschen som helhet också tar sitt ansvar för att skydda konsumenter. 

Enligt Konsumentverket var alla deltagare ense om att ett förslaget på ett nationell skuldregister bör utredas samt att möjligheten för konsumenterna att frivilligt spärra sig från att ta lån under en begränsad period “skulle vara ett välkommet inslag på marknaden”.

Annons
Annons