FinansNyhet

Konkurshot mot Amarant avblåst

Publicerad

Danske Bank återkallar konkursansökan mot Amarant Mining.

Sara Johansson

Danske Bank som har haft en fordran mot Amarant Mining om 10,9 miljoner kronor återkallar nu konkursansökan, enligt en handling som inkommit till Stockholms tingsrätts konkursenhet.

Därmed ställdes även konkursförhandlingen in som skulle ha ägt rum i går morse, den 9 april 2018.

Under konkursförhandlingen som ägde rum den 12 mars 2018 meddelade Amarant Minings ombud Karl Björlin från Advoktfirman Lindahl att bolaget skulle få in ”en större summa pengar genom realisation av bolagets aktier och rättigheter till gruvkonstruktioner”.

Annons

Han uppgav även att bolaget hittills har avyttrat aktier till ett värde om cirka 900.000 kronor och att det utöver detta finns bindande avtal om försäljning av aktier till ett värde om cirka 7,5 miljoner kronor.

Det framgår även av protokollet att Amarant Mining har lånat pengar för att få igång likviditeten. ”Det kan inte uteslutas att det går att få till stånd en solvent avveckling av bolaget”, uppger Karl Björling.

Amarant Mining befinner sig just nu, sedan den 6 februari 2018, i tvångslikvidation då årsredovisning inte lämnats in till Bolagsverket.

Annons

Lars-Henrik Andersson, på Advokatfirman Lindahl, som har utsetts till likvidator, uppgav per telefon den 6 april att han inte har något att erinra gällande att konkursansökan återkallas.

Realtid.se söker Lars-Henrik Andersson för en statusuppdatering av likvidationen samt ett kommentar kring återkallelsen.

Annons