Juridik

Konkurserna ökade under 2017

2017 var ett dystert år med ett stort antal konkurser, visar statistik från UC.

Publicerad 2018-01-02

Totalt sett ökade antalet svenska företagskonkurser med 3 procent för helåret 2017, enligt statistik från UC.

Statistiken från UC visade dock att svenska företagskonkurser för december minskade med -14 procent. Hälften av årets tolv månader visade ökat antal företagskonkurser. 2016 års summering visade att endast en av tolv månader redovisade ett ökat antal företagskonkurser, något UC ser som oroande:

- Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser. För 2016 är det endast en månad. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i framför allt två stora branscher, byggbranschen och inom hotell- och restaurang.

Byggbranschen ökade totalt med 10 procent och hotell- och restaurangbranschen med 19 procent för 2017.

- Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det helt tvärtom. De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang, avslutar Richard Damberg.

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. 

Platsannonser