M&A

Konkurrensverket godkänner Matse-förvärvet

Axfoods planerade förvärv av nätmathandlaren erhåller Konkurrensverkets tillstånd.

Uppdaterad 2017-01-23
Publicerad 2017-01-23

Axfood offentliggjorde i december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse om förvärv av samtliga aktier på 17 kronor per aktie. Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Axfood erhåller Konkurrensverkets tillstånd.

Konkurrensverket har den 23 januari 2017 beslutat att lämna Axfoods planerade förvärv av Matse Holding AB utan åtgärd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad till den 30 januari 2017. Axfood har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.
 

Platsannonser