Rättstvist

Konkurrensverket avskriver Zimplers klagomål mot Trustly

I höstas anklagade svenska betaltjänstleverantören Zimpler sin konkurrent Trustly för marknadsmissbruk – nu lägger Konkurrensverket ned ärendet.

Uppdaterad 2020-03-17
Publicerad 2020-03-17

Zimpler anklagade i höstas Trustly för att missbruka sin dominerande ställning på den svenska marknaden för betaltjänster. Enligt Zimpler missbrukar Trustly sin ställning genom att bland annat ingå exklusivavtal med spelbolag. En viktig del är tjänsten för omedelbar utbetalning av medel från företag till konsument. 

Men Konkurrensverket håller inte med. I sitt beslut konstaterar Konkurrensverket att det finns ett förhållandevis stort antal potentiella kunder som inte är exklusivt bundna till Trustly. Dessutom har konkurrensen ökat och kommer att öka än mer eftersom fler marknadsaktörer på senare tid har tillkommit och ännu fler är att vänta.

”Mot denna bakgrund anser Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga indikationer på ett allvarligt konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fördjupad utredning av ärendet. Konkurrensverket anser inte heller att det finns skäl att prioritera en fördjupad utredning utifrån någon av de andra grunderna i prioriteringspolicyn. Ärendet ska därför skrivas av.”

– Vi är nöjda med Konkurrensverkets beslut och har inget att tillägga. Vi tycker att beslutet talar för sig självt, säger Meredith Popolo, PR- och kommunikationschef på Trustly.

I sin utredning konstaterar Konkurrensverket att omedelbara utbetalningar på det sätt som Trustly erbjuder är viktigt och blir allt viktigare och kan utgöra ett eget segment av betaltjänster. Trustly är störst på området.

– Vi tycker att det är bra att Konkurrensverket tittat på detta även om de väljer att inte gå vidare i ärendet, säger Zimplers vd Oskar Bjursten.

Konkurrensverket skriver att för spelbolag är möjligheterna till omedelbara utbetalningar på det sätt som Trustly och Zimpler erbjuder mycket viktigt på grund av konsumenternas in- och uttagsmönster. 

Det finns ett 20-tal aktörer som erbjuder tjänster – så kallade betalningsinitieringstjänster – som motsvarar de tjänster som Trustly och Zimpler erbjuder. Av dem är fem etablerade i Sverige. Brite är ett exempel. Kunderna är alla möjlig typer av bolag. Förutom spelbolag till exempel e-handelsföretag och finansföretag. 

Även Swish har potential att bli en konkurrent till Trustly och Zimpler, när Swish lanserar en möjlighet att göra utbetalningar från ett företag till privatpersoner.

Platsannonser