Fredrik Olsson, nya chefen för Hannes Snellman i Stockholm, ser en växande konkurrens vad gäller de stora affärerna och transaktionerna från London- och New York-baserade storbyråer. Foto: Hannes Snellman.
Fredrik Olsson, nya chefen för Hannes Snellman i Stockholm, ser en växande konkurrens vad gäller de stora affärerna och transaktionerna från London- och New York-baserade storbyråer. Foto: Hannes Snellman.
Juridik

”Konkurrensen ökar”

Fredrik Olsson tar över rodret på Hannes Snellman i Stockholm. Han ser en ökad konkurrens men berättar samtidigt om "flera spännande uppdrag inom M&A och finansiering".

Uppdaterad 2019-09-23
Publicerad 2019-09-23

Från och med idag tar Fredrik Olsson över som managing partner – motsvarande vd – på den affärsjuridiska advokatbyrån Hannes Snellman efter Paula Röttorp som haft rollen sedan 2015.

I sitt nya uppdrag kommer Fredrik Olsson att prioritera klientrelationerna och medarbetarnas utveckling.

– För mig är det utan tvekan viktigt att ha fokus på klientrelationer och klientens behov men även att möta medarbetarnas krav och önskan på utveckling då vi är i en bransch i förändring. Dessutom att bibehålla den entreprenöriella andan som vi har på Hannes Snellman.

Vilka trender ser du i juristbranschen?
– Vi ser att konkurrensen växer vad gäller de stora affärerna och transaktionerna, vilka attraherar främst London- och New York-baserade storbyråer. Inom andra områden märker vi att nischbyråerna är allt starkare konkurrenter. Vi ser också att kraven på oss som arbetsgivare ökar, bland annat vad gäller kravet på flexibilitet.

Hur ser du på framtiden?
– Trots en osäker makromiljö och en vikande konjunktur ser vi en fortsatt aktiv marknad inom transaktioner, med flera spännande uppdrag inom M&A och finansiering. Kanske som en följd av flera regelförändringar noterar vi också att våra tjänster inom IP & Tech, "competition och procurement" och Employment, efterfrågas alltmer. Mina processkollegor upplever även en ökad benägenhet att tvista om stora projekt.

Fredrik Olsson upplever att byrån står väl rustad inför framtiden. 

– Vi är en byrå med en lång historia, Hannes Snellman firar i år 110 år i Finland, samtidigt som Stockholmskontoret fortfarande genomsyras av ett starkt entreprenörsdriv. För mig är det en spännande och dynamisk kombination som jag vill vara med att utveckla och bevara.

Fredrik Olsson har arbetat på Hannes Snellman i Stockholm sedan starten 2008. Han är specialiserad inom finansiering och kommer att fortsätta med sin verksamhet vid sidan om rollen som managing partner.

Paula Röttorp fortsätter i sin roll som partner fokuserad på finansieringar och finansiell regulatory.

Platsannonser