Bank

Konkurrens om betalningar pressar banker

Närmare 9 miljarder kronor av de svenska bankernas intäkter från betalningar kan gå förlorade de kommande sex åren på grund av konkurrerande digitala betalningslösningar från andra aktörer. Det visar en ny studie från Accenture.

Publicerad 2019-12-23

De senaste åren har nya digitala tjänster förändrat marknaden för betallösningar i grunden. Idag finns appar och digitala lösningar som möjliggör betalningar utan att transaktionen görs via traditionella banker. Denna utveckling är bakgrunden till Accentures globala studie Accenture Global Payments Pulse Survey 2019. I studien har ansvariga för betalningslösningar på banker runt om i världen fått värdera marknadens utveckling fram till år 2025. Baserat på svaren har Accenture utvecklad en modell för att estimera värdet av intäkterna på respektive marknad.

Som en del av den globala studien har Accenture analyserat den svenska marknaden. Tillväxten på den svenska marknaden för betallösningar väntas bli cirka 9,5 miljarder kronor de kommande sex åren. Svenska banker riskerar att tappa 8,8 miljarder kronor av dessa i intäkter (22,2 procent av marknadsandelen) om de inte erbjuder betaltjänster som följer den tekniska utvecklingen och uppfyller kundernas krav.

–Vi har sett hur marknaden för betalningslösningar förändrats drastiskt de senaste åren. Idag kan du skicka pengar kostnadsfritt till dina vänner, betala för matvaror genom att lägga din smartwatch mot kort-terminalen, och lägga upp avbetalningsplaner för större köp till relativt låga räntor. Dagens konsumenter har börjat vänja sig vid denna typ av tjänster, och de ställer allt högre krav på hur betallösningar fungerar. Bankerna behöver förstå att betalningar inte längre bara en teknisk lösning, utan en viktig del av kundupplevelsen, säger Sofi Håkanson, ansvarig för Financial Services på Accenture i en skriftlig kommentar.

Från studien framgår också att antalet betalningar runt om i världen ökar och kommer att fortsätta öka med 5,5 procent per år. Utvecklingen drivs av en kombination av demografiska faktorer – som det växande antalet konsumenter i Indien och Kina – samt ökad globalisering av handeln och den snabba utvecklingen av digitalbanker och mobila privatekonomiska tjänster.

Tre typer av betalningar som förändrar marknaden

Accenture har identifierat tre typer av betalningar som just nu påverkar marknaden: omedelbara betalningar, osynliga betalningar och kostnadsfria betalningar.

”Osynliga betalningar” – är betalningstjänster som är integrerade i mobila appar eller enheter. Idag finns exempelvis digitala plånböcker som tillåter konsumenter att föra över en mängd pengar att använda för direktbetalningar. Det gör att enskilda transaktioner inte behöver gå via bankerna. Denna utveckling kan enligt den framtagna modellen leda till att bankernas intäkter blir 1,6 miljarder kronor lägre (4 procemt av potentiella intäkter) år 2025.

”Omedelbara betalningar” – är system för betalningar som väntas ersätta traditionella kortbetalningar och kreditöverföring. Inom detta område estimeras de traditionella bankerna gå miste om 1,4 miljarder kronor i intäkter (3,5 procent av potentiella intäkter) år 2025.

”Kostnadsfria betalningar” – beskriver den prispress på privat- och företagsekonomiska betalningstjänster som pågår. Minskade eller uteblivna avgifter för konto- och kreditkort, transaktioner via kortterminaler och internationella betalningar skapar risk för lägre intäkter. Inom detta område är hela 5,9 miljarder kronor på spel (14,6 procent av potentiella intäkter) när vi når år 2025.

Från rapporten framgår att dagens kunder förväntar sig mer från sina banker, samtidigt som fintechs och aktörer inom sociala medier ständigt erbjuder nya lösningar som förenklar betalningar för konsumenterna. Trots det stod andra aktörer än banker endast för 8,1 procent av de globala betalningsintäkterna under 2019, vilket visar att utmanarna fortfarande har en relativt liten marknadsandel jämfört med de traditionella bankerna.

– De svenska bankerna har traditionellt varit skickliga på att skapa lösningar för att hantera konkurrensen från nya aktörer, men i takt med att priserna pressas genom nya lösningar behöver de hitta nya sätt att differentiera sig på. Ny lagstiftning, med PSD2 i spetsen, gör att bankerna inte heller är ensamma om kundernas data som därmed får användas av andra aktörer. Idag kan utmanare skapa fullgoda lösningar för privatekonomiska tjänster så länge funktionaliteten och upplevelsen är tillräcklig bra, säger Sofi Håkansson.

 

Om undersökningen

Accenture genomförde en global online-undersökning med 240 chefer för företagsbetalningar och betallösningar för detaljhandeln på de största bankerna i följande länder: Australien, Brasilien, Kanada, Kina (fastlandet och Hongkong), Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Thailand, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Undersökningen genomfördes mellan 14 februari och 10 mars 2019. Total felmarginal är +/- 1,55 procentenheter på konfidensnivån 95 procent.

Platsannonser

Logga in