Konjunktur

Konjunkturen mattas av

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll 2,7 enheter i maj jämfört med april, från 102,2 till 99,8. Enligt konjunkturinstitutet är förklaringen svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Publicerad 2019-05-28

Den sammanfattande barometerindikatorn har inte legat på under 100 sedan april 2015. 

Särskilt anmärkningsvärt är att hushållens konfidensindikator sjönk 4,5 enheter till det lägsta värdet på sex år. Hushållens syn på sin egen ekonomi, såväl i nuläget som på tolv månaders sikt dämpades.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 4,0 enheter. Den hamnar ändå på en nivå över det historiska snittet, vilket pekar på ett något starkare läge än normalt. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjunker och pekar på en viss nedgång i antalet anställda framöver.

För detaljhandeln steg konfidensindikatorn för tredje månaden i rad. Här svarar många att varulagren är för stora för närvarande.

I tjänstesektorn är signalerna ett normalstarkt läge. 

Platsannonser

Logga in