Finans

Kommuninvest planerar för grön emission

Kommuninvest avser att emittera en ny grön transaktion, den tionde hittills och den sjunde i svenska kronor.

Publicerad 2020-05-14

Transaktionen består av en utökning av den gröna obligationen G2306 som förfaller 2023-06-01. Denna obligation har idag en utestående volym på 6 miljarder kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och Swedbank. Transaktionen förväntas, givet marknadsförutsättningarna, emitteras veckan som börjar med 18 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inom Kommuninvests ramverk för gröna obligationer lånefinansieras kommunala och regionala investeringsprojekt i åtta kategorier: allt från förnybar energi och gröna byggnader till klimatanpassning och hållbar mobilitet. För närvarande har Kommuninvest beviljat över 65 miljarder kronor i gröna lån för 360 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner.

För att finansiera de gröna lånen utfärdas gröna obligationer. I dagsläget har Kommuninvest sammanlagt ca 32,5 miljarder kr utestående i fem gröna obligationer, varav tre är i svenska kronor och två i USD.

Platsannonser

Logga in