FinansNyhet

KO: Nya lagar behövs för fastighetsmäklarna

"En mäklare bidrar med sin yrkeskompetens, erfarenhet och kundkontakter, men samtidigt händer det att mäklare möts av misstro och kritik", skriver KO i rapporten.
Publicerad

Stopp för anonyma bud, tydligare information om objektet, ett marknadsvärde – inte bara ett utgångspris, ändrad lagstiftning och ökad tillsyn. Så ser några av Konsumentverkets förslag ut för att få bukt med problem inom fastighetsmäklarområdet.

Andreas Henriksson

– Bostadsbristen trissar upp både tempot och priserna. Den affär som förmodligen är livets största investering riskerar att bli ett impulsköp med misstag som är svåra och dyra att rätta till i efterhand, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman, när hon på tisdagen lämnat över årets Konsumentrapport till Konsumentminister Per Bolund (MP).

I årets Konsumentrapport har Konsumentverket, på regeringens uppdrag, tittat närmare på fastighetsmäklartjänster. Det är en marknad som kvalar in på listan över de tio mest problematiska i rapporten. Konsumenterna upplever att de har svårt att jämföra mäklares tjänster och att marknaden är komplex, enligt rapportens slutsatser.

Konsumentverkets åtgärdsförslag ser i korthet ut på följande sätt:

Annons
  • Inrätta en konsumentbyrå för oberoende information. Behovet av opartisk vägledning av experter är stort.
  • Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ska kunna granska även fastighetsmäklarföretagen, och inte bara enskilda mäklare som i dag. Sanktionsmöjligheterna bör ses över. FMI ska också kunna utfärda föreskrifter, styrande förtydligande av lagen som mäklarna måste följa.
  • Viktig information bör lämnas mycket tidigare än vad som sker i dag. Det ska framgå tydligt vem som svarar för vilka uppgifter i objektsbeskrivningen. I dag tror många felaktigt att mäklaren har kontrollerat alla uppgifter.
  • Lockpriserna måste åtgärdas. FMI bör ta fram en modell för hur ett marknadsvärde ska anges.
  • Ökad insyn i budgivningen. Budgivare måste identifiera sig. Budgivningslista till alla budgivare, och köparen i god tid innan avtalet skrivs på.
  • Fastighetsmäklarlagen är inte anpassad för förmedling av nyproduktion och bör ses över.

Andra förslag som inte direkt rör fastighetsmäklare, men väl bostadsmarknaden som helhet, ser ut på följande sätt:

  • Översyn och ändrad lagstiftning för bostadsrätter. Ett problem i dag är oklar ansvarsfördelning mellan köpare, säljare och förening vid köpet. Det är också oklart vad som gäller när fel och brister upptäcks senare i bostaden. Behovet av översyn gäller både nyproduktion, vid ombildning till bostadsrätter samt befintliga bostadsrätter.
  • Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten vid pantsättning. I dag riskerar en köpare att få betala någon annans skulder.

“En del områden behöver undersökas närmare för att se vilka åtgärder som bäst skulle kunna förebygga och minska de problem vi ser. Några problem kräver lagändringar eller ändrade befogenheter för tillsynsmyndigheten medan andra skulle kunna lösas med hjälp av initiativ från branschen”, skriver rapportförfattarna i kapitlet som sammanfattar läget och analysen angående fastighetsmäklarområdet.

Konsumentrapporten ger en aktuell bild av konsumenters situation på 45 marknader. Konsumentverket använder den årligt återkommande konsumentmarknadsundersökningen, KMU, som sitt huvudsakliga underlag.

Annons

Den beskriver konsumenters förutsättningar på olika marknader, men säger inte allt. Därför kompletteras underlaget också med klagomålsstatistik, dessutom vägs marknadernas hushållsekonomiska betydelse in.

Bland de tio mest problematiska marknaderna sett ur ett konsumentperspektiv återfinns förutom fastighetsmäklare också försäkringar, bank- och finanstjänster samt juridiska tjänster.

Annons