Fastigheter

Klövern tar in 10 miljarder kronor

Klövern upprättar ett MTN-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Bolaget vill bredda kapitalförsörjningen samt få tillgång till en större investerarbas.

Uppdaterad 2017-09-05
Publicerad 2017-09-05

Klövern avser att upprätta ett så kallat Medium Term Note-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, säkerställt med en pool av tillgångar, framgår det av pressmeddelandet. Klövern uppger att avsikten är att de säkerheter som ska ingå i poolen, med fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning, "ska karaktäriseras av attraktiva regioner, främst Stockholms-, Göteborgs-, Malmö- och Uppsalaregionerna samt belåningsgrader som inte överstiger 55 procent vid emissionsdagen", enligt pressmeddelandet.

Upprättandet av programmet förväntas ske under hösten 2017.

- MTN-programmet är ett naturligt steg i Klöverns arbete med att bredda kapitalförsörjningen samt att få tillgång till en större investerarbas genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. Det säkerställda MTN-programmet blir ett komplement till säkerställd bankfinansiering och ska således utformas för att kunna attrahera investerare i en s.k. investment grade-miljö, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Nordea Bank och Swedbank har utsetts till emissionsinstitut och arrangörer av MTN-programmet och Danske Bank kommer att deltaga som emissionsinstitut. MAQS är juridisk rådgivare till Klövern och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Platsannonser