Fastigheter

Klövern emitterar ett obligationslån om 850 miljoner kronor

Emissionslikviden ska användas bland annat till refinansiering av Klöverns utestående skuld.

Publicerad 2017-11-15

Klövern meddelar i dag att bolaget har emitterat ett obligationslån om totalt 850 miljoner kronor, säkerställt med fastighetspant, vilket är det första under det nya MTN-programmet med total programstorlek om 10 miljarder kronor. 

Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3månader plus 170 räntepunkter med slutligt förfall i november 2021. 

Enligt pressmeddekandet är fastigheterna Arena 8 och Hilton 3, belägna i Stockholm, ställda initiala säkerheter.

Emissionslikviden ska främst användas till "allmänna verksamhetsändamål, inklusive refinansiering av Klöverns utestående skuld”, framgår det. 

"Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List”, framgår det av pressmeddelandet. 

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen.

Platsannonser