Fastigheter

Klövern blir ny huvudägare i Tobin

Tobin Properties genomför två emissioner, en riktad emission samt en företrädesemission, där Klövern kan förvärva aktier motsvarande ett värde av 150-202 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-12-06
Publicerad 2017-12-06

Styrelsen i Tobin Properties har ingått avtal med Klövern om att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om att emittera stamaktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern samt en företrädesemission om cirka 52 miljoner kronor som till fullo är garanterad av Klövern, enligt ett pressmeddelande.

Tobin Properties skriver i ett pressmeddelande att transaktionerna, som förutsätter att sedvanliga villkor uppfylls, stärker förutsättningarna för bolaget att genomföra sin strategiska plan. 

"Att Bolagets balansräkning och likviditet stärks, samtidigt som Bolaget säkerställer en stark industriell aktör som ny huvudägare i form av Klövern, förbättrar Tobin Properties förhandlingsposition gentemot banker och andra marknadsaktörer framöver. Transaktionerna ger även Bolaget en ökad flexibilitet vad gäller att möjligheterna att hantera det bedömda kapitalbehov som uppstår under 2018”, skriver Tobin Properties i pressmeddelandet.

Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår genom den riktade emissionen till cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster.

För de befintliga aktieägare som avstår att delta i företrädesemissionen och under antagande att företrädesemissionen fulltecknas uppgår utspädningen genom transaktionerna till sammanlagt cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster.

Tobin Properties är tydliga med att Klövern inte kommer att tilldelas teckningsrätter för att delta i företrädesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möjlighet att skydda sin ägarandel genom att delta i företrädesemissionen. Klövern har dock till fullo garanterat företrädesemissionen.

Erik Karlin, vd och medgrundare i Tobin Properties, har meddelat sin avsikt att teckna sin andel i företrädesemissionen.

Efter den riktade emissionen kommer Klövern äga 7.500.000 stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 procent av antalet röster i bolaget. Efter transaktionernas fullbordande (under antagande att företrädesemissionen blir fulltecknad) kommer Klövern att äga stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster. För det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela företrädesemissionen kommer Klövern att äga 10.092.383 stamaktier i bolaget, motsvarande cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent av antalet röster. 

- Det finns många fördelar med denna affär med Klövern som vi ser som början på ett långsiktigt samarbete oss emellan. För Tobin Properties reduceras den finansiella risken samtidigt som vi i Klövern får en stark samarbetspartner som kommer att kunna bidra positivt till Tobins utveckling. Vi är övertygade om att denna affär är strategisk rätt både utifrån rådande marknadsförutsättningar och Tobin Properties långsiktiga tillväxtpotential”, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties, i en kommentar.

Tobin Properties bedömer att rörelseresultatet för räkenskapsåren 2017 och 2018 kommer att uppgå till 50 miljoner kronor respektive cirka 250 miljoner kronor

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in