Finans Nyhet

Klonade djur snart på tallriken?

Publicerad

Kött och mjölk från klonade djur kan finnas ute på marknaden redan nästa år. US Food and Drug Administration, FDA, väntas inom kort förklara kött- och mejeriprodukter från klonade djur och dess avkomma som ofarliga för människan.

Snart kan kloning av djur för att förbättra boskapens genpool bli kommersiellt intressant för den globala jordbruksnäringen. Enligt Financial Times har företrädare för FDA hävdat att en rapport snart kommer att publiceras som visar att kött från klonade djur och dess avkomma är lika ofarligt att äta som kött från traditionellt avlade djur.

FDA erkänner dock att kloning kan vara diskutabelt ur etisk synvinkel.

– Det finns människor som hyser legitim oro över effekterna av den här teknologin, säger John Matheson på FDA enligt Financial Times.

Annons

Irina Polejaeva, chefsforskare på ViaGen, ett amerikanskt ledande företag inom kloning av djur, hävdar att produkter från klonade djur kan finnas ute på marknaden redan nästa år. Hon säger också att allmänheten tror att kloning av boskap är ineffektivt och producerar sjuka djur, men att tekniken utvecklats och att det inte längre är sant.

ViaGen och Cyagra, ett annat amerikanskt företag som specialiserat sig på kloning, har tillhandahållit delar av den data som FDA baserar sin analys på. Tillsammans har de två företagen klonat flera hundra kor och grisar.

Annons