”Klimatförändringarna är en stor möjlighet för catbondmarknaden att växa”, säger Robert Lindblom på Entropics. Foto: Entropics.
”Klimatförändringarna är en stor möjlighet för catbondmarknaden att växa”, säger Robert Lindblom på Entropics. Foto: Entropics.
Fonder

"Klimatförändringarna en stor möjlighet för catbondmarknaden"

Det går att tjäna pengar på katastrofer som coronapandemin – och samtidigt hjälpa de som har det svårt. Åtminstone enligt Sveriges enda portföljförvaltare av så kallade cat bonds.

Uppdaterad 2020-05-23
Publicerad 2020-05-20

Katastrofobligationer – cat bonds på engelska – och fonder som investerar i sådana har seglat upp som intressanta investeringsalternativ för särskilt professionella investerare. Trots att coronapandemin redan har utlöst en stor försäkring – i form av en cat bond – ökar värdet.

– Tillgångsslaget växer cirka 15 procent per år. Investerarna är i huvudsak stora pensionsfonder och försäkringsbolag, säger Robert Lindblom, vd och partner på Entropics.

Den årliga tillväxten för cat bondmarkanden globalt har varit 16 procent under perioden 2002-2019, enligt analysföretaget Artemis. Vid finanskrisen skedde en större dipp. Sedan cat bonds tog fart igen har den årliga tillväxten varit 13 procent, perioden 2010-2019. 

Den långsiktiga totalavkastningen för det internationella catbondsindexet Swiss Re Cat Bond Total Return index är under ett normalår 7 procent.

Entropics startade 2013 och har förvaltat en fond med inriktning mot cat bonds sedan 2015. Företaget är Sveriges hittills enda specialistförvaltare för cat bonds. Svenska investerare är bland annat Andra och Tredje AP-fonden.

– Tillgångsslaget har gett positiv avkastning i år när mycket annat har gått ner. Även coronakrisen visar att det är okorrelerat mot aktier, säger Robert Lindblom.

Enligt Swiss Re Cat Bond Total Return Index gav cat bonds under första kvartalet i år en avkastning på minus 0,10 procent. Under samma period utvecklades aktie- och obligationsmarknaderna med cirka minus 20 procent.

Cat bonds är en form av företagsobligation där försäkringsbolaget är utställare. Kreditrisken på motparten är ersatt med en återförsäkringsrisk. Obligationerna löper normalt på tre till fem år och ger under tiden en kupongränta. När löptiden går ut får investeraren tillbaka principalbeloppet.

Risken för investeraren är förstås att försäkringen löser ut. Det har skett i år med en försäkring utställd av Världsbanken mot coronapandemin där utbetalningen blev omkring 200 miljoner dollar. 

– Det är en väldigt liten del av Världsbankens utbetalningar i samband med coronakrisen. Det har varit lite av en testballong för att se om offentliga organisationer kan få uppbackning av kapitalmarknaden för att hantera den här typen av risker. Det fungerade i huvudsak som förväntat, säger Robert Lindblom.

Skadan från utbetalningen motsvarar enligt honom 20-30 punkter på catbondmarknaden.

Utbetalningen av coronaförsäkringen gick till WHO för att arbeta med att begränsa smittspridningen i världens 77 fattigaste länder. Världsbanken är vanlig utställare och försäkringarna finansieras dels av länderna själva, dels med biståndspengar.

– För investerarna i obligationerna innebär det att de bidrar till något bra, säger Robert Lindblom.

Pandemiobligationerna utgör bara 1 procent av den totala cat bondmarknaden. Den stora majoriteten av katastrofförsäkringar går till stormskydd. Skogsbränder, översvämningar och jordbävningar är andra vanliga skyddsområden. 

Den största marknaden är skydd mot orkaner i USA, därefter Japan med skydd mot tyfoner. Därefter följer övriga Asien och Europa. Förnyelser av försäkringarna sker vid vissa datum beroende på region. Årsskiftet, april och månadsskiftet juni-juli är de vanligaste.

Ett exempel på hur marknaden fungerar är hushåll i Florida som vill försäkra sig mot orkanskador. För att få riskspridning säljer försäkringsbolaget skyddet på flera ställen runt om i delstaten. Bolaget lyckas bra med försäljningen när en lågfrekvent men större händelse inträffar i Florida. När försäkringsbolaget får problem att betala ut försäkringen vänder det sig till ett återförsäkringsbolag, som säljer försäkringar till försäkringsbolaget. Återförsäkringsbolaget är i sin tur framgångsrikt och säljer försäkringar över hela Florida; från Miami till Tampa med och får därmed en koncentration. Vid en större händelse får då även återförsäkringsbolaget problem att betala ut försäkringen. Det behöver då vända sig till kapitalmarknaden.

– När du köper obligationerna bidrar du till att prissätta klimatriskerna och samtidigt till att göra det möjligt för människor att teckna försäkringsskydd, säger Robert Lindblom.

För närvarande sker det stora globala förändringar till följd av uppvärmningen av jordens atmosfär på grund av mänsklig aktivitet. 

– Klimatförändringarna är en stor möjlighet för catbondmarknaden att växa och ta en större del av de här riskerna. Vi ser redan i dag att det kommer obligationer som täcker nya områden.

Ett exempel är de stora nederbördsmängder som följde efter orkanen Harvey i Texas 2017. Många var oförsäkrade för översvämningar och drabbades hårt. 

– Efter det skedde ett samarbete mellan amerikanska myndigheter och catbondmarknaden så att den nu tar en del av risken, säger Robert Lindblom.

Catbondmarknaden har existerat sedan 1992 och växer nu snabbt på institutionssidan.

– Däremot är det tämligen okänt på konsumentsidan, säger Robert Lindblom.

Det finns också försäkringar i flera led. Exempelvis fonder som får nya risker i portföljerna. 

– Då dyker det upp fonder som täcker inställda OS, inställda fotbolls-VM och andra lågfrekventa försäkringsrisker. Den här typen av investeringar kan liknas vid investeringar i onoterade bolag. Risken är generellt större i private deal-fonderna, men avkastningen större än i catbondportföljen.

Entropics har sex medarbetare där tyngdpunkten på expertis ligger på matematik på forskningsnivå. Bolaget har också en meteorolog anställd.

Bolagets fond SEF Entropics Cat Bond A har en avgift på 1,76 procent. Fonden ligger undet ett år på plus 6,79 procent. På fem års sikt är fonden upp 0,14 procent. Den var fram till i april öppen även för konsumenter. Entropics målgrupp framåt är helt inriktad på institutioner.

Fondbolag med förlust
  • Entropics Asset Management har kontor i centrala Stockholm. 
  • Bolaget hade 2018 en omsättning på drygt 2 miljoner kronor och gjorde en förlust på 2,4 miljoner kronor.
  • Vd:n och medgrundaren Robert Lindblom har en bakgrund på bland annat Brummer & Partners, där han startade Brummer Life.
     

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in