Finans Nyhet

Klart med hårdare krav för premiepensionens fonder

284 av dagens 825 fonder på Fondtorget försvinner som en följd av nya och hårdare regler, visar beräkningar gjorda av Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen. Foto: Johan Andersson.
Publicerad

Ett nytt avtal för premiepensionens fondtorg är klart. Det ställer hårdare krav på fondbolag som vill finnas på fondtorget. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare utbud av fonder för pensionsspararna.

Idag onsdag offentliggörs avtalet för fondbolag som vill vara med på Pensionsmyndighetens nya fondtorg. Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018 och innebär hårdare krav på fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg.

De nya kraven kommer efter ett riksdagsbeslut med flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. Alla fondförvaltare som vill delta måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att ingå ett nytt fondavtal.

Bakgrunden till de nya reglerna är flera skandaler i fondbolag som har haft fonder registrerade i fondtorgets utbud, och därmed varit möjliga att placera pengar i för pensionsspararna.

Annons

I avtalet ställs fondförvaltare inför nya krav för att få delta i premiepensionens fondtorg. Samma avtal kommer att gälla för alla fondbolag.

Fondtorget blir provisionsfritt

En tydlig fördel för pensionsspararna med det nya fondtorget är att det inte får utges någon form av provision kopplad till fonder inom premiepensionen. Ett storlekskrav om minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital utanför fondtorget införs också.

– Kvaliteten för pensionsspararna förbättras genom att vi ställer högre krav på fondförvaltarna. Det blir också tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet. Är vår bedömning att förtroendet är borta för en fond så får den inte vara kvar. De krav på hållbarhet som införs är en miniminivå vi arbetar vidare med, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Annons

De nya reglerna får som konsekvens att 284 av dagens sammanlagt 825 fonder som erbjuds spararna via Fondtorget förväntas försvinna, visar beräkningar gjorda av fondtorgsavdelningen tidigare i somras. Kvar blir då 541 fonder som lever upp till de hårdare kraven.

De 284 fonderna som kommer avregistreras innehåller sammanlagt 193 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Av de 284 fonder som ser ut att avregistreras faller 166 stycken, med 98 miljarder i förvaltat kapital, på kravet att de ska innehålla minst 500 miljoner kronor utanför premiepensionen.

Annons

64 fonder, med ett förvaltat kapital på 48 miljarder, faller på kravet att de ska ha funnits i minst tre år.

54 fonder, med 47 miljarder i förvaltat kapital, faller på kravet om ansvarsfulla investeringar (PRI).

Hur säkra är ni på resultatet av beräkningarna som visar att 284 fonder försvinner?
– Det är en ögonblicksbild gjord i början på sommaren. Sedan tillkommer det dynamiska effekter som påverkar detta, men som vi inte kan beräkna. Det kan till exempel handla om fusioner av fonder eller fondbolag som slås ihop. Det är en hög aktivitet i marknaden nu, säger Erik Fransson.

– Sedan kan det handla om andra fonder som klarar kraven, men som inte har så stora volymer och inte finner det värt att ligga kvar och därför avregistreras frivilligt. De dynamiska effekterna kommer vara både positiva och negativa jämfört med beräkningen.

Hur har de nya reglerna tagits emot av fondbolagen?
– Min bild är att de förstår varför de här reglerna tagits fram. Ur ett branschperspektiv är det inte bra att det finns oseriösa aktörer som skadar trovärdigheten och systemet. Det är helt enkelt dåligt för alla, och att de nu kan hållas utanför fondtorget är bara bra.

– Visst blir det administrativt tungt i omställningen, men det finns en stor förståelse för att lagstiftningen ser ut som den gör och att vi hamnat där vi nu är.

Nya fondval kan bli aktuellt 2019

Pensionssparare behöver inte göra något med anledning av det nya fondavtalet. Under 2019 kan det bli aktuellt med fondbyten i de fall fonder försvinner på grund av de nya kraven.

Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november 2018 ser ut på följande sätt:

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
  • Fondförvaltaren ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.
  • Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är 28 december 2018.

Pensionsmyndighetens fondtorg är ett av världens största fondtorg med över 1 200 miljarder kronor i förvaltat kapital och med en tillväxttakt som är en av de snabbaste i världen. Fondtorget står för 35 procent av allt nysparande i fonder i Sverige.

Annons