Styrelser

Klarnachef till Skandia Livs styrelse

Valberedningen i Skandia Liv föreslår Hanna Jacobsson till ny ledamot. Hon är sedan 2018 Chief Risk Officer (CRO) på Klarna.

Publicerad 2020-03-20

Valberedningen i Skandia Liv föreslår till ordinarie bolagsstämma följande ledamöter till styrelsen:

Hans-Erik Andersson, ordförande, omval
Peggy Bruzelius, ledamot, omval
Reinhold Geijer, ledamot, omval
Lena Herrman, ledamot, omval
Hanna Jacobsson, ledamot, nyval
Niklas Johansson, ledamot, omval
Christer Löfdahl, ledamot, omval
Per Rosenmüller Nordlander, ledamot, omval
Jonas Persson, ledamot, omval

Hanna Jacobsson är sedan 2018 Chief Risk Officer (CRO) på Klarna. Hon är diplomerad aktuarie och har en magisterexamen i matematisk statistik från Stockholms universitet. Mellan åren 2005-2010 var hon konsult på Towers Watson och mellan 2010 och 2016 hade hon olika positioner inom finansiell- och aktuariell analys inom Skandia. 2016-2018 var Hanna Jacobsson Group CFO på Nordea Life & Pensions. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mengmeng Du har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval.

Styrelsen i Skandia kommer som hittills att bestå dels av nio ledamöter som valts av stämman, dels av tre arbetstagarrepresentanter.

Platsannonser