Fintech

Klarna vänder till förlust

Klarna vänder till rörelseförlust under det första halvåret tyngt av investeringar, visar betalbolagets delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-08-29
Publicerad 2019-08-29

Rörelseresultatet under det första halvåret uppgår till minus 78 miljoner kronor, jämfört med en vinst om 112 miljoner kronor under motsvarande period förra året. 

Rörelseintäkterna ökade samtidigt med 32 procent till 3,3 miljarder kronor, främst drivet av tillväxt i ränte- och provisionsintäkter.

Sebastian Siemiatkowski, vd och medgrundare i Klarna, säger att bolaget har ett starkt fokus på att skapa en position för att kunna driva framtida tillväxt:

– Intäkterna fortsätter att öka stadigt, samtidigt som nuvarande investeringstakt har en viss kortsiktig inverkan på lönsamheten, men detta är rätt strategi då vi bygger Klarna på lång sikt och framstegen är redan tydliga i verksamhetens acceleration de senaste månaderna, kommenterar Sebastian Siemiatkowski i delårsrapporten. 

De investeringar som Siemiatkowski syftar på är bland annat på medarbetare och områden som nya produkter och utveckling av plattformen. 

Klarna skriver i rapporten att de strategiska investeringarna under det senaste året fortsätter att visa allt tydligare resultat, och ytterligare investeringar för att stärka kapacitet, produkterbjudandet samt stödja den framtida expansionen för ytterligare tillväxt kommer att genomföras.

– Vi ser hur förändringen vi har gjort i hela företagets organisationsstruktur är avgörande för vår framgång då den säkerställer skalbarhet, ett tydligt syfte i allt vi gör och en ökad takt för lansering av nya produkter och tjänster, säger Sebastian Siemiatkowski.

 

Platsannonser