Fintech

Klarna samlar branschen mot onlinebedrägerier 

Klarna har sett en markant ökning av försök till bedrägerier och efterlyser nu en ökad samverkan mellan finansbranschens aktörer för att vända utvecklingen.

Publicerad 2019-12-05

Under onsdagen samlade Klarna storbankerna, Finansinspektionen, Riksbanken, Polismyndigheten och flera andra myndigheter som en reaktion på den kraftiga ökningen av bedrägeriförsök under det senaste året. Enligt Polismyndigheten använder kriminella gäng bedrägerier som ett medel för att finansiera annan grov brottslighet som narkotikahandel.

Under de senaste månaderna har det rapporterats om en kraftig ökning av bedrägerier under det gångna året. Även Klarna har sett en markant ökning av försök till bedrägerier och anser att en ökad samverkan mellan finansbranschens aktörer och flera myndigheter måste till för att bromsa och vända utvecklingen.

– Det här är ett samhällsproblem som allvarligt drabbar individer och som föder kriminella gäng.  Responsen i mötet var god, och vi kommer aktivt driva på branschen att tillsammans genomföra flera delar redan under våren, säger Mark Strande, säkerhetschef på Klarna, enligt ett pressmeddelande.

Klarna föreslår bland annat att en konsument som informerar en enskild betaltjänstaktör om bedrägerimisstanke och ber att få sitt personnummer flaggat också ska ges möjligheten att gratis och automatiskt bli flaggad hos andra betaltjänstaktörer, för att undgå risken för nya bedrägeriförsök på fler platser. Idag behöver konsumenten antingen kontakta varje enskild betaltjänstaktör, eller använda sig av liknande tjänster som kostar pengar.

– Vår bransch kan med en ökad samverkan och relativt enkla medel ge konsumenter ett ännu bättre skydd, och den insatsen är alla banker och betaltjänstaktörer skyldiga sina kunder, säger Mark Strande.

På längre sikt föreslår Klarna att en central organisation upprättas som inkluderar fler aktörer än de som lyder under betaltjänstlagen och som bland annat skulle kunna möjliggöra visst informationsutbyte med polisen. 

Klarna har erbjudit sig att starta en projektgrupp och finansiera en projektledare som ska leda arbetet under våren. Startskottet för arbetet är en workshop under tre dagar i februari i vilken deltagarna tillsammans ska lösa praktiska utmaningar med de föreslagna åtgärderna.

Medverkade i mötet gjorde bland annat:
Klarna (arrangör)
Finansinspektionen
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
SEB
Riksbanken
Polisen
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Bankföreningen
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Platsannonser