Annons

Annons

KI:s barometerindikator sjunker

Nivån är den lägsta som uppmätts sedan september 2013. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 98,1 i juni, jämfört med reviderade 99,4 föregående månad.

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Samtliga företagssektorer bidrog till nedgången medan hushållens förtroende för ekonomin återhämtade sig något.

Annons

Annons

Tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk till 100,2 i juni. Förra månaden låg nivån på 102,9. 

Nedgången förklaras med ett ökat missnöje med varulagren och nedjusterade produktionsplaner. Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek är däremot fortsatt starkare än normalt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons