Annons

Annons

Kinnevik vill dela ut MTG

Kinneviks styrelse föreslår att hela innehavet i MTG delas ut till aktieägarna i investmentbolaget. Det görs för att få ett godkännande av fusionen mellan Tele2 och Com Hem.

“I januari 2018 meddelade Kinnevik att man stödjer den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem och att Kinnevik åtagit sig att implementera konkurrensfrämjande åtgärder, om sådana krävs för att genomföra fusionen. Kinnevik har under de första sex månaderna 2018 deltagit i Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga prövning för att identifiera åtgärder som gör det möjligt att få ett konkurrensgodkännande av fusionen under konkurrensprövningens första fas”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Genom att dela ut samtliga Kinneviks MTG-aktier påskyndar Kinnevik godkännandet av fusionen mellan Tele2 och Com Hem, samt möjliggör en extra utdelning till Kinneviks aktieägare om 4,9 miljarder kronor. 

Kinnevik äger 20 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna i MTG.

Annons

Annons

Utdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att få ett direkt ägande i MTG och Nordic Entertainment Group efter den uppdelning av MTG som förväntas genomföras under det andra halvåret 2018.

– Genom att dela ut våra aktier i MTG till våra aktieägare fullföljer vi vårt åtagande att stödja fusionen mellan Tele2 och Com Hem samtidigt som vi ger våra aktieägare möjlighet att behålla sin exponering mot MTG. Jag är övertygad om att detta kommer att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, säger Kinneviks vd Georgi Ganev i en kommentar.

Utdelningen kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under det tredje kvartalet i år.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons