Finans

Kinnevik stöttar Tele2:s miljardemission

Tele2 har nu beslutat om en företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor.

Publicerad 2016-10-04

Tele2 meddelar i dag att man beslutat om en företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor som stöds av huvudägaren Kinnevik.

Kinnevik som äger 30,34 procent av det totala antalet aktier och 47,92 procent av antalet röster i Tele2 har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen.

Nordea har ingått ett garantiåtagande med förbehåll för sedvanliga villkor för den återstående delen av företrädesemissionen.

Emissionen sker i sambans med att Tele2 tecknat ett avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i TDC Sverige för 2,9 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in