Annons

Annons

George_Ganev.jpg

“Jag ser fram emot att utveckla Kinneviks verksamhet och kultur som vd”, säger Georgi Ganev som tog över vd-posten i Kinnevik den 1 januari i år.

Kinnevik ska nyinvestera i Norden

Investmentbolaget Kinneviks substansvärde ökade med 25 procent under 2017. Den nytillträdda vd:n George Ganev flaggar nu för att det ska göras nya investeringar i Norden.

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det fjärde kvartalet var 329 kronor.

Substansvärdet uppgick till 90,6 miljarder kronor per den 31 december 2017. Det är en ökning med 18,2 miljarder kronor, eller 25 procent för helåret.

Nettoskulden uppgår till 1,1 miljarder kronor vid utgången av 2017, vilket motsvarar en skuldsättning på 1 procent.

Annons

Annons

Investeringarna under 2017 uppgick till totalt 4,8 miljarder kronor, varav 3,7 miljarder i Com Hem. Försäljningarna uppgick till totalt 5,3 miljarder kronor, varav 4,1 miljarder avser Rocket Internet.

Utdelningen föreslås höjas till 8,25 kronor per aktie under 2017 från 8,00 kronor per aktie under 2016.

Utvecklingen i de operativa bolagen ser ut på följande sätt.

Zalando hade en preliminär omsättningstillväxt för helåret på 23,1-23,7 procent och en EBIT-marginal på 4,7-4,9 procent.
Millicom ökade de organiska tjänsteintäkterna för helåret med 0.2 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 36 procent.
Tele2 hade en omsättningstillväxt för helåret på 18 procent och en EBITDA-marginal på 26 procent.
Com Hem hade en omsättningstillväxt för helåret på 26 procent och en organisk underliggande EBITDA-marginal på 41 procent.
MTG hade en organisk omsättningstillväxt på 8 procent och en EBIT-marginal på 7 procent.

“Jag är stolt över att skriva denna första kommentar till er efter att ha utsetts till vd för Kinnevik med start den 1 januari. Jag började min karriär med fem år på Tele2 och det känns som att komma hem igen. Affärssinnet, den entreprenöriella andan och kulturen i Kinnevikkoncernen är lika stark som någonsin och jag ser fram emot att utveckla Kinneviks verksamhet och kultur som vd”, skriver Georgi Ganev i sin första vd-kommentar för bolaget.

Han säger sig vara övertygad om att de transaktioner investmentbolaget nyligen har meddelat i sina portföljbolag Tele2, Com Hem och MTG ska skapa värde.

"Givet de transaktioner som nyligen meddelats i Tele2, Com Hem och MTG är jag övertygad om att vi skapar en stark plattform för våra nordiska media- och telekombolag att ta klivet in i nästa fas av värdeskapande", skriver han i vd-kommentaren i bokslutskommunikén.

De senaste dagarnas turer, där ett utomstående indikativt bud har lagts på den tilltänkta köparen av MTG:s tv-tillgångar, danska TDC, nämns inte i vd-ordet. 

Kinnevik är fortsatt inriktat på att hitta nya möjligheter inom sina fokussektorer och avser att göra ett antal nya investeringar under de kommande åren med Norden som geografiskt fokus.

“I den privata portföljen kommer vi arbeta hårt med att öka värdet genom att identifiera vinnarna bland våra befintliga bolag och ge dem det stöd de behöver för att nå sin långsiktiga potential. Vi är fortsatt inriktade på att hitta nya möjligheter inom våra fokussektorer och vi avser att göra ett antal nya investeringar under de kommande åren.”

“Omkring 25 procent av vårt substansvärde är baserat i Norden och vi kommer att öka insatserna för att identifiera nya investeringar i regionen. Samtidigt är vi fortsatt opportunistiska vad gäller nya attraktiva möjligheter i utvalda marknader världen över”, skriver Ganev.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons