Börs

Kinnevik ökar i Kolonial

Investmentbolaget Kinnevik investerar ytterligare 300 miljoner norska kronor i den norska onlinebaserade matbutiken  Kolonial.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Av den totala investeringssumman utgörs 150 miljoner av ett konvertibellån och resterande görs i form av köp av befintliga aktier från tidiga investerare, skriver Kinnevik.

Första intåget i Kolonial gjordes i slutet av förra sommaren. Även då låg investeringen på 300 miljoner norska kronor, vilket gav en ägarandel om 15 procent.

Av rapporten framgår även att Kinnevik gjort en tilläggsinvestering, 46 miljoner kronor, i bud- och logistikbolaget Budbee under kvartalet.

Det är sedan tidigare känt att Kinnevik investerade cirka 900 miljoner kronor i Mathem under det första kvartalet.

Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie om 306 kronor för utgången av det första kvartalet.

Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på drygt 241 kronor den 29 mars, en substansrabatt på 21 procent.

Det totala substansvärdet om 84,3 miljarder kronor innebär en ökning med nästan 14 miljarder eller 20 procent under kvartalet. Lyftet kom framförallt tack vare en positiv aktiekursutveckling i Zalando samt en stark utveckling i Tele2, skriver Kinnevik i rapporten.

 

Platsannonser